Porady odnośnie oszczędzania okiem studentki z Warszawy

poniedziałek, 19 września 2016

Jak radzić sobie z sąsiadami?

03:46 Posted by porady.direct

Cisza nocnaCisza nocna obowiązuje od godziny 22 do 6 rano. W tym czasie wszyscy mamy prawo do odpoczynku, który nie powinien być zakłócany hałasem. Jeśli sąsiedzi raz na jakiś czas urządzają imprezę i zachowują się nieco głośniej niż zazwyczaj, spróbujmy to zrozumieć i życzmy dobrej zabawy. Jeśli jednak zaczynają być uciążliwi, reagujmy.

Co możesz zrobić?
Możemy np. wysłać oficjalne pismo do zarządcy nieruchomości, aby ten zainteresował się problemem i drogą formalną upomniał hałasującego lokatora. Jeżeli to nie przyniesie pożądanego skutku, wezwijmy straż miejską lub policję, ponieważ hałasowanie jest wykroczeniem według art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń. Przedstawiciele obu służb zawsze sporządzają notatkę, która może stać się istotnym dowodem, jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu. Nie, że nie lubię moich sąsiadów, ale kilka imprez pod rząd kiedy to ja zostaję bez energii i muszę wzywać pogotowie energetyczne, to każdemu może wyjść przysłowiowym bokiem. Dlatego proszę, koniec lata świętować trochę ciszej :)

poniedziałek, 5 września 2016

Anegdotki o oszczędzaniu

03:13 Posted by porady.direct
Da się nie da się, można ale jest trudno a może łatwo ale trzeba znaleźć na to sposób? Ile to razy mówiono ci ucz się abyś potem mógł znaleźć dobrą pracę, dobrze zarabiać utrzymać rodzinę. Pamiętaj ludzie ze Dyplomem radzą sobie lepiej. Dyplomem ukończenia czego? W życiu okazuje się inaczej tu trzeba mieć dyplom z myślenia i podejmowania decyzji. Dziś mam dla was dwie anegdoty, nie będę ich podsumowywać bo same w sobie są jakby podsumowanie. Zachęcają też do dalszej dyskusji. 

Co Ci powiedzą w szkole


Ostatnio głośno o obniżeniu wieku szkolnego, małe dzieci uczą się chętniej i szybciej mogą wydostaną się na rynek pracy, wówczas składki i podatki przez nich odprowadzane Pytanie jednak powinno brzmieć, co ten rynek może zaoferować tym małym dzieciom za 10 lat po ukończeniu nauki? Skoro usiłujemy nauczyć dzieci by słuchały nauczycielki, by uczyły się z lekcji na lekcję i odrabiały zadania domowe. Mając lat 19 po maturze gdzie można znaleźć zatrudnienie? Mam nie wiele więcej i wiem jak trudno jest zostać nianią, uraczyć się w sklepie. Nawet jeśli zarobi się parę groszy to ciężko odłożyć z tego jakąś pokaźną sumkę by w przyszłości uzbierać milion. Dlaczego milion, no w książce A. Fesnak wyczytałam anegdotę o tym jak dwunastoletnia dziewczynka na dostała burę od nauczycielki za nieprzygotowanie do lekcji. Na co uczennica zapytała czy ta gwarantuje jej, że dobre oceny przełożą się na pieniądze, im lepsze oceny będą w dzienniku tym wyższe będzie miała ona zarobki. Kiedy nauczycielka zapytała uczennicę ile chcesz zarabiać, tak odpowiedziała, że w wielu nauczycielki chce mieć już milion? Oczywiście nauczycielka wpadał w furę. Skąd takie zachowanie u młodej osoby otóż obliczyła ona sobie, że skoro ma 12 lat a nauczycielka 40 to ma 28 lat na to by uzbierać milion co daje 336 miesięcy odkładania po ponad 500 złotych i 10% zysku w wieku nauczycielki będzie mieć na koncie milion złotych. No tak tylko jak 12 lata ma zdobyć 500 złotych, kogoś chyba ponosi fantazja.

Kolejna anegdota o tym jak zostać bogatym


Młoda dziewczyna studiuje dla samego studiowania, no bo w czasach gdy wszyscy mają dyplomy, dlaczego ja mam go nie mieć. W Warszawie studia są na każdy rogu, uczelnia z Warszawy do brzmi dumnie, szkoda, że nikt nie wiem co to za uczelni i gdzie ona dokładnie jest, byle mieć dyplom. Otóż ta studentka wie, że do pracy nie pójdzie, a jak pójdzie to tylko do takiej, która da jej satysfakcję, a nie koniecznie pieniądze. Z czego więc zamierza ona żyć, a no z alimentów od byłego męża (którego jeszcze nie ma). Jest to pewien sposób na sposób na życie, w końcu obecnie liczy się pomysłowość. Ja jednak polecam dobierać dobrze konto w banku, unikać zbędnych wydatków czy oszczędzać na energii elektrycznej i wodzie. Pamiętajcie nie ma wycieczek do Tunezji za 5 złotych nawet jak będziecie wszystkie monety o tym nominale odkładać do słoika, to wycieczka będzie przecież nie za 5 złotych a za całość.

piątek, 19 sierpnia 2016

Darowizna - co warto o niej wiedzieć

01:08 Posted by porady.direct

Formalności związane z podatkiem od podarunków bywają różne — drobne i większe. Te bardziej kosztowne wymagają niekiedy specjalnej umowy, a ponadto musimy je zgłosić urzędowi skarbowemu. Tak, podatek od darowizn zbiera żniwo, często o tym dowiadujemy się kiedy puka do nas US z zapytaniem skąd to mamy, bo nie wykazujemy takich dochodów, aby nabyć daną rzecz. Co to darowizna


Darowizna polega na tym, że przekazujemy komuś pieniądze lub rzecz, nie oczekując niczego w zamian. Jak stanowi Kodeks cywilny, „jest to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Tyle patrząc na przepisy, a w rzeczywistości darowizną można nazwać utrzymywanie? 

Przedmiot darowizny


Możesz dać komu tylko chcesz wszystko, co jest twoją własnością. Mogą to być: 
• nieruchomość (dom, mieszkanie, działka), 
• przedmioty ruchome (np. samochód, komputer, książki, biżuterię), 
• określone prawa (np. użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu), pamiętaj by wówczas przepisać wszelkie usługi na obdarowanego, bo rachunki za prąd, wodę, gaz nadal będą przychodzić na przekazującego, a obdarowany nie będzie mógł nic z tym zrobić np. zmienić dostawcy energii,
• udział w określonej rzeczy lub prawie.

Co ciekawe, darowizną może być także np. umorzenie długu, ale tylko wtedy, gdy darczyńca nie zażądał od ciebie czegoś w zamian. 

Umowa darowizny 


Pozostaje pytanie czy każda darowizna musi być na piśmie To zależy od tego, co zamierzasz podarować. Czasem pisemna umowa jest wymagana przepisami prawa, a czasem po prostu lepiej ją mieć. Zwłaszcza, jeśli chcesz podarować nieruchomość, prawo wymaga, aby było to w formie aktu notarialnego. W kancelarii notarialnej należy okazać dowód osobisty i dokument świadczący o tym, że jesteś właścicielką danej nieruchomości. W przypadku działki będzie to np. odpis z księgi wieczystej (dostaniesz go w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości), a gdy przedmiotem darowizny jest mieszkanie spółdzielcze — zaświadczenie ze spółdzielni, że darczyńca jest w jego posiadaniu. Za sporządzenie aktu notarialnego darowizny notariusz pobiera opłatę (zwyczajowo ponosi ją obdarowany), na którą składa się taksa notarialna, podatek VAT według stawki 23 proc. oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (2 proc.) i ewentualnie opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej (200 zł). Wysokość taksy notarialnej zależy od wartości darowizny (szczegółowe stawki rozpiszę wam poniżej). W przypadku ruchomości (np.: komputera, aparatu fotograficznego, biżuterii) nie jest wymagana umowa na piśmie. Warto ją jednak spisać, bo w razie jakichś wątpliwości będzie stanowiła dowód darowizny. Taka umowa powinna zawierać: 

• dane stron (imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, nu-mery dowodów osobistych), 
• sposób przekazania darowizny (koniecznie jest stwierdzenie, że przekazanie rzeczy następuje nieodpłatnie), 
• opis przedmiotu,
• wartość darowizny,
• termin jej przekazania, 
• podpisy obu stron, 
• podstawa prawna - informacja, że umowę zawarto w oparciu o Kodeks cywilny i ewentualne spory będą rozstrzygane na podstawie jego zapisów.

W umowie musi się również znaleźć sformułowanie, że obdarowany przyjął przedmiot. Wskazane jest także podanie stopnia pokrewieństwa, łączącego darczyńcę z obdarowanym. Ważne, jeśli darowujesz komuś samochód, w zasadzie umowa powinna mieć formę aktu notarialnego. Może być też spisana przez obie strony. Dokument (akt lub pisemna umowa) jest niezbędny do rejestracji auta. Gdy przedmiotem darowizny jest gotówka, również warto spisać umowę, bo może jej wymagać urząd skarbowy. Przekazując pieniądze, nigdy nie rób tego bezpośrednio, czyli z ręki do ręki, bo taka forma wyklucza zwolnienie podatkowe w przypadku, gdy osobą obdarowana jest ktoś z najbliższej rodziny. 

Darowizna a zachowek 


Zachowek przysługuje osobie, która, będąc uprawnioną do dziedziczenia z ustawy nie otrzymała spadku, bo spadkodawca testamentem przekazał go komuś innemu. Zachowek wynosi 1/2 udziału, który przypadałby, gdyby testamentu nie było lub 2/3, gdy uprawniony jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy. Przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku m.in. darowizny uczynione przez spadkodawcę oprócz drobnych darowizn, zwyczajowo przyjętych, darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Darowiznę uczynioną przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. 

Ustna umowa darowizny


Nie ma wątpliwości, że jest ona także ważna. Zgodnie z przepisami prawa staje się ona obowiązująca, jeśli darowizna zostanie faktycznie wykonana, czyli np. przekażesz bliskiej osobie rzecz, którą jej obiecałaś. Ważne. Darowizna wchodzi w skład osobistego majątku obdarowanego, co oznacza, że współmałżonek nie ma do niej żadnego prawa (chyba że darczyńca zastrzegł inaczej). 

Powiadomienie urzędu skarbowego


Kiedy dostaniesz 100 złotych od cioci może nie polecisz od razu do skarbówki, ale kiedy jesteś osobą obdarowaną, zasadniczo powinnaś zapłacić podatek od darowizny (chyba, że jej wartość nie przekracza kwot wolnych od podatku - patrz niżej). Nie dotyczy cię to, jeśli jesteś osobą najbliższą darczyńcy. Przepisy prawa zaliczają do nich: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierba, ojczyma, macochę i rodzeństwo (jest to tzw. zerowa grupa podatkowa). Nie ma przy tym znaczenia rodzaj rzeczy ani jej wartość. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, musisz taką darowiznę zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Masz na to 6 miesięcy od jej otrzymania. Powinnaś wypełnić formularz SD-Z 2 („Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych") - druk dostępny w urzędzie skarbowym lub na stronie ministerstwa finansów (www.mfgov.p1). Trzeba w nim podać szczegóły na temat darowizny m.in. stopień pokrewieństwa łączący cię z darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku (możesz dostać jego część, np. połowę) i jego wartość rynkową, w przypadku nieruchomości (ziemia, mieszkanie czy dom) - jej powierzchnię, w przypadku samochodu - markę, numer rejestracyjny i rok produkcji samochodu. Kiedy darowizna przekazana jest za w akcie notarialnym, zgłoszenia dokonuje notariusz. Jeśli dostałaś darowiznę pieniężną, musi być ona dokonana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. To drugi obok zgłoszenia warunek zwolnienia podatkowego. Jeśli dostałaś pieniądze do ręki, będziesz musiała zapłacić .

Grupa podatkowa


I grupa. W tym wypadku kwota ani stopień pokrewieństwa nie mają w tym przypadku znaczenia. Wysokość podatku zależy od grupy. Gdy zostałaś obdarowana przez dalszą rodzinę lub osobę niespokrewnioną, musisz zapłacić podatek. Jego wysokość zależy od wartości darowizny i stopnia pokrewieństwa, jaki łączy cię z darczyńcą. Rozróżniamy trzy grupy podatkowe: 

I grupa - należą do niej zięć, synowa, teściowie. Tu znajdują się także darowizny od najbliższej rodziny, jeśli osoba obdarowana nie spełniła warunków zwolnienia podatkowego (np. nie powiadomiła urzędu w ciągu 6 miesięcy). 

II grupa - zstępni rodzeństwa (np. siostrzenica), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony); 

III grupa - osoby dalej spokrewnione i obcy. W tym przypadku składasz zeznanie podatkowe na formularzu SD-3, czyli „Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych': Masz na to miesiąc od otrzymania darowizny. Na druku nie obliczasz podatku samodzielnie, zrobi to za ciebie urząd skarbowy w oparciu o dane zawarte w formularzu. On również powiadomi cię o wysokości podatku, który będziesz musiała zapłacić w ciągu 14 dni. Gdy nie dotrzymasz terminu lub zapomnisz złożyć stosowny druk, urząd skarbowy obciąży cię podatkiem za darowiznę. Będzie on obliczony tak, jak dla I grupy podatkowej. 

Kiedy nie musisz zgłaszać darowizny Złożenie zeznania podatkowego nie jest wymagane, jeśli wartość darowizny otrzymanej w ciągu 5 lat od jednej osoby nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. Dla każdej grupy podatkowej jest ona inna i wynosi: 9637 zł dla osób z I grupy. 7276 zł dla osób z II grupy, 4902 zł dla III grupy. Podatek płacisz od nadwyżki ponad tę kwotę. 


WARTOŚĆ PRZEDMIOTU do 3000 zł 

TAKSA NOTARIALNA 100zł 

powyżej 3000 zł do 10 000 zł 

powyżej 10 000 zł d o 30 000 zł 

100zł + 3% nadwyżki powyżej 3000 zł 

310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł 

powyżej 30 000 zł d o 60 000 zł 

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 

710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł 

1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł 

powyżej 1 000000 zł do 2000.000 zł 

powyżej 2 000 000 zł 

4770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł 

6 770 d + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku darowizny między osobami zaliczonymi do I grupie podatkowej nie więcej niż 7500 zł. 


Podatek wynosi 

  • 3% 

308 zł 30 gr + 5 % nadwyżki ponad 10 278 zł 

822 zł 20 gr + 7 % nadwyżki ponad 20 556 zł 

7% 719 zł 50 gr + 9 % od nadwyżki ponad 10 278 zł 1644 zł 50 gr + 12 % od nadwyżki ponad 20 556 zł 

  • 12% 

1233 zł 140 gr + 16 % od nadwyżki ponad 10 278 zł 2877 zł 90 gr 

  • + 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł

środa, 10 sierpnia 2016

Jak skontrolować, pracodawcę i ZUS - krok po kroku

02:14 Posted by porady.direct

Tak, kontrole w firmach to są, będą i nie a się im co dziwić, przepisy wewnętrzne niektórych, jeśli nie wszystkich urzędów państwowych wskazuję, że należy skontrolować podległe im firmy przynajmniej raz do roku.


Inny stan składek, co robić?

Jeśli kwota składek należnych nie jest taka sama jak kwota składek wpłaconych ( a możesz ją sprawdzić  w pkt. 4 listu z ZUS, który otrzymujesz raz na rok) – działaj.

1 KROK PIERWSZY: WYJAŚNIJ SPRAWĘ Z PRACODAWCĄ.

Gdy zauważysz brak lub nieprawidłową wysokość składki, napisz do pracodawcy pismo w postaci „wniosku o sprostowanie danych". Wtedy pracodawca ma obowiązek sprawdzić czy przekazał składki prawidłowo. Musi też w ciągu 60 dni poinformować cię na piśmie o wynikach swoich ustaleń. WAŻNE! Jeśli pracodawca stwierdzi błędy w dokumentach, powinien przesłać do ZUS ich korektę. A jeśli nie opłacił składek - musi je uregulować z odsetkami, to już nie jest twój problem. Gorzej jeśli w ogóle nie zgłosił Cię do ubezpieczenia.


2 KROK DRUGI: ZGŁOŚ SIĘ DO ZUS.

Jeśli pracodawca nie chce współpracować to możesz  jedynie zgłosić się do oddziału ZUS z reklamacją. Chodzi o takie sytuacje, gdy zakład pracy nie zamierza poprawić dokumentów albo uregulować brakujących składek. ALE UWAGA! Jeśli firma nie istnieje, zgłoś się od razu do ZUS, który wyjaśni, czy faktycznie doszło do błędów i zaległości.


KROK TRZECI: NAPISZ REKLAMACJĘ DO ZUS.

Można napisać ją samodzielnie albo skorzystać z gotowego formularza - ZUS ZRU (druk nazywa się: „Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej"). Do reklamacji dołącz dokumenty, np. zaświadczenie z wysokością pensji (i inne, z których wynika ile powinny wynosić twoje składki emerytalne, zwykle umowa o pracę zawarta z pracodawcą). Jeżeli pracodawca odmówił ci sprostowania danych w sprawie składek, dołącz też kopię pisma, w którym cię o tym informuje.WAŻNE! Jeśli okaże się, że pracodawca ma zaległości. ZUS będzie starał się odzyskać składki razem z odsetkami. Rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Reklamację można przesłać do ZUS pocztą, dostarczyć osobiście albo wysłać przez platformę usług elektronicznych.

wtorek, 2 sierpnia 2016

Milionerem być, oto 15 krajów, w których mieszka najwięcej milionerów

01:27 Posted by porady.direct

World Wealth Report, co jakiś czas publikuje raporty odnośnie analizy społeczeństwa, ostatnio powstało zestawieni pastw, w których żyje najwięcej milionerów. Za milionera można uznać osobę mająca zasoby finansowe w wysokości co najmniej miliona dolarów, wyłączając w to nieruchomości, kolekcje dzieł sztuki i dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Więc gdzie żyją milionerzy, możecie się zdziwić.


15. Ostatnie miejsce dla Arabii Saudyjskiej - 167 000 tys. osób uznawanych jest za milionerów. Bogactwo w Arabii Saudyjskiej to zasługa ropy naftowej, ale to wiedzą wszyscy, może nawet zdziwienie jesteście, że Arabia ma w rankingu ostatnie miejsce. Bogactwo jest w rękach rodzin królewskich i biznesmenów robiących interesy z krajami zachodu. Kraj sprzeczności, chyba jak wszystkie z zestawienia. Nie zgodzę się z tymi co tłumaczą mi, że islam jest „rajem dla kobiet”, bo „nie mają żadnych problemów”: nie muszą myśleć o rachunkach, o wydatkach czy nauce, nie interesuje ich cena energii czy cena wody, która dla innych jest bezcenna, bo je brakuje. Kobieta jest zwolniona z odpowiedzialności finansowej za dom, a jak pracuje, pieniądze i tak są tylko dla niej, ale bogaczek kobiet w Arabii nie ma. 

14. Hiszpania liczy 192 000 milionerów. W tym kraju milionerów przybywa w ciągu dekady nawet o 10 proc. Bogacze dobrze wpływająca gospodarkę, ale pomimo tego kraj i tak jest na skraju bankructwa, zaraz po Portugalii. Bogaczy przyciągają liczne, urodzajne wyspy Hiszpańskie. 

13. Korea Południowa z 193 000 milionerów. Bogactwo pochodzi głównie z nowoczesnych technologii, przykładem jest Siemens Lee, najbogatszy Koreańczyk. 

12. Indie - 200 000. Biedni i bogacze, ubóstwo i luksus. Nie raz oglądałem zdjęcia małych wychudzonych osóbek z Indii. Tamtejsze dzieci są chudsze niż modelki z okładek czasopism. Z drugiej zaś strony hotele, bogactwo, przepych i splendor, tak wyglądają Indie. 

11. Holandia - 204 000. Rotterdam, to miasto króluje w rankingach. Kierowcy chwal za rozwiązania dogodne dla nich. Turyści za atrakcje, hotele i klimat. Biznesmeni upatrzyli sobie Holandię, jako miejsce do życia. 

10. Włochy - 229 000. Chociaż w tym kraju nie dzieje się dobrze, to ze względu na sektor bankowy można doliczyć się aż 229 tys. milionerów. 

9. Australia - 234 000, milionerzy handlują węglem, złoża przynoszą wielkie dochody, 

8. Kanada, chociaż graniczące z Kanadą Stany to raj, o miałam nie zdradzać, to Kanada jest w rankingu na ósmym miejscu licząc 321 000. Populacja kanadyjskich milionerów spadła w ciągu ostatnich lat o 3 proc. World Wealth Report wini za to słabo rozwijający się rynek inwestycji kapitałowych.

7. Szwajcaria - 358 000. Banki szwajcarskie, a kto nie marzy o tym aby nie ukrywać dochodów w Szwajcarii. Obywatele tego kraju mają najwyższy wskaźnik wzrostu dochodu na obywatela na świecie.

6. Francja - 523 000. Liczba milionerów we Francji skoczyła o 6 proc. w ostatnim roku. Bogatych nie przestraszyło nawet obłożenie osób zarabiających ponad 1,3 mln euro rocznie specjalnym podatkiem.. Wzrost może być jeszcze większy w 2017 roku, gdy Paryż zacznie rywalizować o to, by przejąć po Londynie status finansowej stolicy świata.

5. Wielka Brytania – 553 000. Korona, królestwo, lunche i brunche, ciekaw. Chociaż wielu milionerów z Wielkiej Brytanii pochodzi z innych krajów to miejsce zamieszkania i biznes prowadzi w tym kraju. 

4. Chiny - 1 034 000. Chociaż o Chinach powiedzieć można dużo, to z pewnością nasuwa się pytanie, kto pracuje na te miliony, zwykle są to pięciolatkowie, którzy za miesiąc pracy dostają kilka dolarów.

3. Niemcy - 1 199 000. Merkel byłaby dumna, ale niestety sporo liczba nie oznacza, że bogaczami są Niemcy. To mieszanka narodowości, bogacze przenieśli się do Europy ze względu na biznesy. 

2. Japonia - 2 720 000. Japończycy mają twarde prawo, ale dobre prawo. Zachęca ono do lokowania biznesu w tym kraju. 

1. Stany Zjednoczone - 4 458 000. Największa gospodarka świata ma największą liczbę milionerów. Medycyna, technologie, bankowość, kasyna, branża rozrywkowa, w niemal każdej dziedzinie znajdzie się tu lider. Od lat amerykański sen dopada tamtejszym mieszkańców, ale nie wszyscy potrafią poradzić sobie z wygraną czy presją bycia artystą.

wtorek, 26 lipca 2016

Bezpieczne finanse na wakacjach

04:16 Posted by porady.direct

Czekamy na wakacje cały rok, wybieramy oferty wśród wielu reklam, interesuje nas kierunek, rekomendacje i finanse. Cieszymy się urlopem, ale zanim do niego dojedzie czeka nas załatwianie nie rzadko bieganie między bankiem a biurem podróży. Oto kilka wskazówek na to, jak uchronić się przed przykrościami w podróży i po podróży.


Pieniądze elektroniczne


Przy sobie trzeba mieć pieniądze najlepiej elektroniczne a na niej środki w danej walucie. O pieniądze zatroszczmy się wcześniej, niespodzianki mogą spotkać nas już na lotnisku, więc sprawą przelutowania warto zająć się wcześniej. Jeśli urlop planujesz wcześniej to zadbaj o to aby nabyć obcą walutę po dobrym kursie. Warto mieć też trochę gotówki na tzw. napiwki.

Pamiętaj o ubezpieczeniu


Ponad 20 dni trwa wyrabianie karty EKUZ, wystawia ją NFZ, dzięki niej nie zapłacimy za leczenie szpitalne. Ubezpieczenie bagażu to zupełnie inne sprawa, udaj się z tym do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwłaszcza jak planujesz przeżyć te wakacje ekstremalnie. 

Zabezpieczenie gotówki


Wracając do kary ustal pewne limity dzienne, dlatego warto mieć dwie karty. Nich ma ją każdy z małżonków. Unikaj płatności mobilnych, hackerstwo w niektórych krajach jest tak rozwinięte, że możesz paść ofiarą ich transakcji. Warto mieć zapisany w telefonie numer, pod którym można zastrzec kartę. Oprogramowanie antywirusowe do telefonu albo inny telefon to także będzie pomocne. 

Chroń telefon


Sieć telefoniczna po przekroczeniu granicy informuje nas o tym, że włączył się roaming i podaje nr do polskiej ambasady. Warto tych numerów poszukać też na własną rękę, tak jak i adresu lekarz czy policji. 

Sprawdź przerwy


Nie idzie tu o rozkład lotów ale planowane wyłączenia energii, może być tak, że podczas twoich wakacji zakład energetyczny znacznie dokonywać napraw w okolicy. Chociaż przerwa nie może trwać dłużej niż 24 godziny to mogą wystąpić też awarie. W twoim domu dojdzie do przepięcia, a jeśli masz wadliwą instalację to i do pożaru. Zadbaj o lodówkę, uruchom tryb wakacyjny, aby oszczędzała energie. Daj komuś klucz, nie chodzi tylko o kwiaty, ale w razie potrzeby zadba o twoje urządzenia.

poniedziałek, 18 lipca 2016

Dlaczego warto pytać farmaceutę o leki przeciwbólowe

02:50 Posted by porady.direct

Nie leczmy się "na własną rękę"! Leki przeciwbólowe zawierają substancje czynne o różnych właściwościach. Farmaceuta wskaże nam najlepszy i bezpieczny dla naszego zdrowia. Dla wątpiących - zestawienie najczęściej wykorzystywanych w lekach bez recepty substancji czynnych. Leczenie bez kontroli może doprowadzić do powikłań, wówczas wydamy dużo więcej pieniędzy niż chcieliśmy zaoszczędzić pieniądze. Zdrowie jest najważniejsze bo nikt nam go nie zwróci, dlatego nie warto oszczędzać i lepiej wybrać się do lekarza. 

• Kwas acetylosalicylowy (ASA) ma działanie przeciwgorączkowe i nieco słabsze działania przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz przeciwzakrzepowe (już przy małych dawkach, 75 mg na dobę). Może podrażniać błonę śluzową żołądka, powodować powstawanie nadżerek i owrzodzeń tego narządu, a także uczulenia skórne (pokrzywka). Nie jest wskazany dla osób z chorobą wrzodową, astmą oskrzelową, chorobami nerek i wątroby, zaburzeniami krzepnięcia krwi, alergików, dla dzieci poniżej 12. roku życia (ryzyko zespołu Rey'a). O tym, że zażywa się kwas acetylosalicylowy, należy poinformować przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. 

• Paracetamol jest łagodniejszy dla żołądka, wykazuje także działanie przeciwgorączkowe, jednak praktycznie pozbawiony jest działania przeciwzapalnego (słabiej się sprawdza, gdy przyczyną bólu jest stan zapalny). Rzadko uczula, zalecany dla dzieci powyżej 3. miesiąca życia. Przeciwwskazaniem są choroby wątroby i nerek. Występuje w wielu preparatach dostępnych w aptekach. Dodatek kofeiny lub/i kodeiny zwiększa działanie przeciwbólowe.

• Ibuprofen ma dość silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, natomiast przeciwgorączkowo działa słabiej. Ze względu na działanie przeciwzapalne okazuje się skuteczny w bólach mięśni, stawów, w chorobach reumatycznych, w bólach kręgosłupa, zwłaszcza odcinka lędźwiowego. Można go stosować w łagodzeniu bólów menstruacyjnych, bólów głowy, zębów, w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie. Ze względu na dobrą tolerancję i rzadko występujące działania niepożądane jest zalecany przez Europejską Unię Reumatyczną. Podobnie jak paracetamol występuje w licznych preparatach aptecznych. Skojarzony z kodeiną lub paracetamolem wykazuje silniejsze działanie przeciwbólowe. 

• Naproxen ma silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Jego zaletą jest to, iż wykazuje długi czas działania - 12 godzin, wystarczy go więc przyjmować 2 razy dziennie. Jest stosunkowo bezpieczny, nie powinny go jednak stosować osoby z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz uczulone na ten lub inne leki z grupy NLPZ (Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych). Przeciwwskazaniem do przyjmowania naproxenu jest także niewydolność nerek lub wątroby. 

• Meloxicam jest także lekiem z grupy NLPZ. Wykazuje on silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, sprawdza się zwłaszcza w bólach kostno-stawowych, mięśniowych, w przebiegu chorób reumatycznych. Działa długo, wystarczy jedna dawka na dobę. 

• Diklofenak to silny lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy, stosowany głównie w chorobach reumatycznych, mięśniowych, bólach kręgosłupa, zębów, bólach miesiączkowych. Nie jest wskazany dla dzieci poniżej 14. roku życia. Występuje także w formie maści i żeli.

• Metamizol wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, słabsze przeciwzapalne i rozkurczowe. Wskazany w przypadkach, gdy inne leki tego typu nie działają. Niewskazany jest przy niedoborze białych krwinek, granulocytozie oraz w przypadku chorób nerek i wątroby. 

Uwaga: Kobiety w ciąży i karmiące nie powinny stosować tych leków. Chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

środa, 6 lipca 2016

Tanie sposoby na zdrowe włosy

00:21 Posted by porady.direct

Bywa tak, że włosy wypadają to skutek nie tylko zaburzeń w skórze głowy, ale i w całym organizmie. Dlaczego? Z wiekiem włosy są słabsze i rzadsze. Coraz więcej ich wypada To zwykle naturalny proces. Ale czasami może być sygnałem poważnego schorzenia. Gdy w porę zareagujemy, można ten proces powstrzymać.


Gdy tracisz garść włosów dziennie, zgłoś się do lekarza


Wahania hormonów, przyczyna to nadmiar np. męskich hormonów (testosteronu) związany m.in. z wiekiem. Jest on i u mężczyzn, i u kobiet. Gdy mamy go za dużo, słabną mieszki włosowe. U pań może być to efekt obniżenia ilości żeńskich hormonów, np. w okresie menopauzy, chorób nadnerczy, jajników, po porodzie, a także niedobór hormonów tarczycy (np. niedoczynność). Niekiedy przyczyną może być też bardzo wysoki poziom testosteronu. Włosy przerzedzają Się wtedy na szczycie głowy i w kątach czoła. Pojawia się też przetłuszczanie się głowy. Rada. Zgłoś się do lekarza który zleci preparaty poprawiające stan mieszków włosowych (m.in. odżywiające włosy). Pomogą ci zabiegi: pole magnetyczne, laser. 

Niedobór witamin


Niedożywienie, zwłaszcza niedobór białka, aminokwasów, witamin z grupy B, żelaza i cyn-ku powoduje wypadanie włosów na całej głowie Jest to tzw. łysienie rozlane. Często dotyczy osób przewlekle chorych lub odchudzających się. Szczególnie niewskazane są tzw. diety jednostronne, np. niskobiałkowe, bezmięsne. Rada. Lepiej się odżywiaj i zażywaj preparaty z brakującymi witaminami i minerałami.

Nadmiar tkanki tłuszczowej


Otyłość to także problem z hormonami, nadmiar tkanki tłuszczowej może przekształcić się w wolny testosteron, który ma niekorzystny wpływ na mieszki włosowe. Im więcej testosteronu, tym słabsze włosy. Wypadają one, są cienkie, łamliwe i przetłuszczają się. Rada jest taka, aby poprawić stan włosów, postaraj się schudnąć. Włosy osłabiają leki obniżające cholesterol, na tarczycę, łuszczycę, nadciśnienie, antybiotyki, przeciwkrzepliwe, tzw. cytostatyki. Rada, po konsultacji z lekarzem warto rozważyć zmianę leku.


Może to łysienie


Przyczyną osłabienia i utraty włosów u kobiet może być tzw. łysienie androgenowe, czyli obniżenie ilości żeńskich hormonów i nadmiar męskiego hormonu testosteronu. Włosy wtedy przerzedzają się i tworzą zakola. Warto, więc zgłosić się do endokrynologa, który zleci badanie hormonów i przepisze leki.

Silny stres 


Jeśli jest duży i/lub długo trwa, zwiększa ilość substancji (protaktyny) nasilającej wypadanie włosów. Ten skutek ma też nerwowe drapanie się o podłożu psychicznym. Rada. Stosuj zioła (melisę, kozłek), a gdy nie pomogą, preparaty uspokajające na receptę.

Choroby grzybicze 

Łojotok i grzybica Tzw. łojotokowe zapalenie skóry głowy, czyli duża aktywność gruczołów łojowych zaburza ukrwienie wokół mieszków. Niedożywione, niedotlenione włosy słabną i obumierają.

Z kolei dla grzybicy skóry głowy charakterystyczne jest tzw. łysienie plackowate. Rada. Obydwie choroby trudno powstrzymać preparatami bez recepty. Początkowo można używać przeciwłupieżowych szamponów z apteki, ale gdy nie pomogą, należy iść do lekarza. Leczenie grzybicy polega na stosowaniu przez kilka miesięcy doustnie i miejscowo leków przeciwgrzybicznych. Hamują one także nadmierny łojotok i poprawiają ukrwienie.

środa, 29 czerwca 2016

Jak wyremontować mieszkanie na wynajem

01:44 Posted by porady.direct

Czesz wynajmować mieszkanie, wakacje to dobry czas na małe prace remontowe. To też okres kiedy studenci szukają lokum.

Remont niskim kosztem

Remonty staramy się robić optymalnie, należy zrównoważyć dobrą cenę i dobrą jakość. Od razu po wejściu mieszkanie powinno wydawać się przytulne, czyste i solidne. Najlepsze okazują się farby satynowe w jasnych kolorach, aby odnieść walory estetyczne można bawić się kolorami. 

Sprzęty to rzecz ważna

Kuchnia powinna być minimalnie wyposażona, kuchenka, czajnik elektryczny, stół krzesła szafki, mikrofala i mała lodówka z zamrażarką. Nie warto instalować zmywarki, jeśli będzie nieumiejętnie obsługiwana a z pewnością przy niskich budżetach studenckich tak będzie to będziemy musieli ją serwisować. Kilka zestawów talerzy to wszytko. 

Podłoga to wyzwanie

Parkiet ładnie wygląda, ale jest drogi. Panele czy płytki, co zapewni komfort, spotka się z uznaniem wynajmującego a nie zrujnuje naszej kieszeni? Na korytarzu i łazience lepiej postawić na płytki, zwłaszcza jeśli powierzchnia pod płytkami pozwala na tego typu inwestycję. W kuchni i pokoju lepiej sprawdzą się panele. Dywany to zbyte, nagromadzony brud no i wydatek już od początku, o tego typu wystroje niech troszczy się wynajmujący. 

Dekoracje czy warto

Pokoje powinny być wyposażone minimalnie. Pytanie czy wynajmujesz mieszanie rodzinie, która chce zamieszkać tam kilka lat, czy osobie samotnej czy studentom. Ci pierwsi z pewnością sami będą chcieli wnieść swoje sprzęty. Studentowi wystarczy minimalizm. 

Niska cena zakupu

Zakupy proponuję wykonać w jednym sklepie, wówczas na paragonie będzie wszystko, a jeśli się nie przyda można to oddać. Początkującym polecamy skorzystanie z kalkulatorów internetowych. To łatwy sposób na rozeznanie się w cenach przed remontem. Rozgraniczyć trzeba kilka typów remontów. Pierwszy to tzw. remont kosmetyczny, nie mamy najemcy, ponieważ standard mieszkania nie spełnia oczekiwań. Drugi, zdecydowanie droższy, to remont konkretnej rzeczy np. zapleśniałych podłóg, instalacji elektrycznej, ogrzewania czy dachu. Kiedy w mieszkaniu pojawia się grzyb trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami po pod warstwą tynku możne pojawić się coś co także wymagać będzie wymiany. 

Licznik pre-paid

Jako właściciel mieszkania jesteś zobowiązanym do płacenia rachunku za energię, nawet jeśli najemca zobowiązał się do tego, możesz narazić się na odłączenie energii, czy gazu jeśli rachunki za prąd są nieuregulowane. Wystąp z wnioskiem do operatora o licznik przedpłatowy, są one montowane u odbiorców wrażliwych, ale czasem operator rozumie potrzebę aby znalazły się także w mieszkaniach na wynajem. Wówczas nie masz na wpływu na cenę energii i to ile płaci najemca, jest to tylko jego sprawa aby doładować licznik.

czwartek, 23 czerwca 2016

10 bezpośrednich porad na oszczędzanie pieniędzy

00:00 Posted by porady.direct

Jak lawina co jakiś czas zasypuję Was poradami na oszczędzanie, są one znane od dawna i nie odkrywam tu nowych kontynentów piszą na ten temat. Czy można w tej sferze dodać coś nowego? Gdybym była bankowcem czy analitykiem finansowym pewnie podzieliłabym się Wami radą jakie konto wybrać na co uważać, oczywiście o tym piszę ale są to porady znane i wszystkim oczywiste. Dziś też wpis o tym jak oszczędzać, jednak przy każdym punkcie pojawi się ocena na ile wyrobiłam w sobie dany nawyk.


Promocje są zdradliwe

1. Kupuj produkty wtedy, kiedy są na promocji, a nie wtedy, kiedy są potrzebne, chociaż. Nie ma co latać pół miasta za jedną rzeczą, chyba, że chodzi o elektronikę, czy jakąś większa część np. po popsuło się w telefonie, samochodzie, instalacji. Wówczas warto zrobić rekonesans i rozejrzeć się w cenach. Punkt ten sprawdza się zwłaszcza jeśli chodzi o chemię i kosmetyki. Zamiast płacić 40 złotych za proszek można go w tej cenie mieć za 35 i jeszcze gratis dostać płyn do płukania. Zamiast jeździć po całym mieście poświęćmy kilka minut w domu przejrzyjmy gazetki reklamowe okolicznych hipermarketów. Dowiemy się wówczas gdzie warto jechać na cotygodniowe zakupy. Niech to całe oszczędzanie nie spędza nam snu z powiek, potraktujmy to jak naszą misję. W tym zakresie moje działania oceniam wysoko w skali dziesięciostopniowej 8.

Zastanów się, czy ci to naprawdę potrzebne

2. Zakupy można podzielić na kilka rodzajów nie mam tu na myśli takich kategorii jak jedzenie, środki czystości. Tylko muszę kupić bo już nie ma, kupię bo jest w dobrej cenie (spełniamy punkt powyższy) i nie kupuję bo to zbędne. Pamiętaj, że nie wolno sztucznie naciągać klasyfikacji. Widzisz super torebkę, która jest w przecenie nie oznacza, że to okazja i zaraz musisz ją kupić. Odzież to taki element, który powinien służyć nam na dłużej, jeśli chodzi o garderobę to bardzo często spotykamy się z przecenami. Potrzebne znaczy, że będziemy faktycznie użytkować dany produkt i to przez dłuższy okres.

Nie na wszystkim warto oszczędzać

3.Tutaj chcę rozwinąć powyższą myśl, po co nam buty, które przetrwają w porywach jeden sezon? Lepiej zainwestować w markowe i cieszyć się nimi wiele lat. To samo dotyczy odzieży, oczywiście nie wykluczam tego, że można nabyć coś wartościowego na wyprzedażach. Oceniam te dwa powyższe punkty również wysoko i także na 8.

Prowizorka nie jest zła

4. Czasami pozornie kiepski tani produkt może pozytywnie zaskoczyć. Wiele słyszy się o tym, że drogie ubrania nie są szyte w kraju z jakiego pochodzi producent ale przy stosowaniu marnej stawki przez osoby z krajów Azji. Jak się okazuje nie wszystko złoto co się świeci, i tak nie raz możemy zawieść się na drogich produktach, tak jak tanie produkty mogą nas mocno zaskoczyć i to pozytywnie. Macie uraz to marek znanych sklepów, teraz w hier- i supermarketach można kupić towary sygnowane logo tego właśnie sklepu, są one tańsze jednak nie zawsze gorsze. Zauważyłam, że opłaca się tak kupić chusteczki higieniczne, ściereczki czy worki. Ich jakość jest na dobrym poziomie a cena bardzo atrakcyjna. 10 za to, że zdobyłam się na odwagę wypróbować te produkty.

Oszustwa i kradzieże to nie oszczędzanie


5. Sam tytuł mógłby posłużyć za wpis, nie trzeba tu nic wyjaśniać. Znam takich co udaje im się bez biletu przejechać nawet pół miasta jednak nie na tym polega oszczędzanie. Kara może być dotkliwa, to samo z wyłudzeniami czy pożyczaniem pieniędzy bez chęci oddania. Oceniam się na 10 nie pochwalam tego typu zachowań.

Nie wydawaj więcej niż potrzeba


6. Gospodaruj środkami jakie fizycznie posiadasz. Nigdy nie wolno wydawać nam więcej jak mamy, nawet wydawać dokładnie tyle co zarabiamy, wówczas nie zostanie nam nic, i gdzie tu mowa o oszczędnościach. Zarządzamy tym co mamy, nigdy nie można nam o tym zapominać, oczywiście nie gospodarujemy też oszczędnościami na lewo i prawo nie po to oszczędzamy aby wydać je na błahostki, chyba, że taki jest Wasz cel, ja jestem konsekwentna chodź nie zawsze muszę się przyznać. Nie są to duże kwoty więc 9.

7. Gdzie twój luksusowy samochód?
- Palisz, może nie możesz odmówić sobie innych używek?
- Tak.
- Ile paczek dziennie ile kieliszków ile ciastek?
- Trzy.
- Ile to kosztuje?
- 12 zł
- Długo to trwa?
- Od 20 lat.
- Uśredniając wydajesz 36 zł dziennie na używki w przeliczeniu jest to13140 zł rocznie, jazy 20 lat daje nam jakieś 262 800 zł. Co można kupić za tę kwotę, pewnie nie jedno, jednak taką kwotę trzeba odkładać sumiennie a nie przeznaczać ją na coś innego. Tu przyda się konto oszczędnościowe, lokata czy dobrze zabezpieczony sejf, to jeśli nie ufacie bankom. 7, czasem kusi mnie by kupić sobie ciasteczko.

Porównanie cen to droga do sukcesu


8. Porównuj ceny nie wszędzie jest jednakowo. Porady się powtarzają ale kupowanie na zapas bo się opłaca wymagało specjalnego punktu. Teraz czas na rozeznanie, może wiesz gdzie i jakie produkty są tańsze i to bez promocji, wiesz gdzie dokonać ich zakupu, resztę kup u konkurencji. Duże towary takie jak elektronika możesz kupić on-line porównać ceny pomogą Ci portale internetowe ceneo.pl allegro.pl, energiadirect.pl, comperia.pl, cena energii.

Zadbaj o wydatki domowe

9. Punkt ten chcę poświęcić rachunkom domowym, czyli podsumowanie wzorca zachować, zakręcaj wodę, gaś światło, wprowadź proste zachowania do swojego zachowania, wówczas nie uzyskasz niższe rachunki za prąd czy wodę ale też Matce Ziemi. Niestety coraz gorzej idzie mi na tym polu bowiem lubię długie prysznice zatem 5.

Uważaj na gratisy


10. Już na początku istnienia bloga pisałam jak to nie podobają mi się oszukane gratisy. Kubek ma być gratis a nie za dopłatą i to nie małą. Nie będę się o tym rozpisywać wiele bo każdy z was spotkał się pewnie z czymś takim, co innego zakup dwóch produktów w cenie jednego, to polecam gorąco i za to mogę wystawić sobie 10.

piątek, 17 czerwca 2016

Oszczędzanie w łazience

04:18 Posted by porady.direct
W jasnej łazience przyjemniej się myć, kąpać, golić czy malować. Dla tak małych pomieszczeń jak łazienka trudno znaleźć dobre rozwiązania. Wszystko ma odgrywać swoją rolę dobre żarówki, duże okno czy jasne płytki.

Co można robić aby oszczędzać wykorzystując do tego triki znane bardzie i mniej. Nawet nie zdajecie sobie sprawy jak dużym polem do popisu do poszukiwania oszczędności jest łazienka. 

Elektronika i oszczędzanie na prądzie


W łazience — u nas i nie tylko u nas — stoi zwykle pralka i suszarka i tak do włosów i do ubrań. Suszarka do ubrań jest chwalona przez osoby mieszkające w blokach i małych mieszkaniach, gdzie nie ma miejsca rozwieszenia prania. Tym miejsce jest na ogół łazienka, to tam pierzemy i suszymy. Gdyby udało nam się znaleźć alternatywę albo miejsce do rozwieszani. Suszarka do włosów jest kolejnym narzędziem, które używane nadmiernie może przyczynić się do podwyższonych rachunków. Całkowita z niej rezygnacja może jedynie polepszyć stan naszych włosów, zaleca się to głównie tym, którzy korzystają z niej codziennie. Zmiana oświetlenia nie zawsze jest wskazana jeśli obecne się sprawdza, w ciągu roku przebywamy w toalecie niewiele czasu w porównaniu z kuchnią czy pokojem. Przeszkodą w wymianie oświetlenia może stać się oprawa, często wymusza ona dany typ żarówki, a ta może nie spełniać naszych oczekiwań. Oszczędności można, więc poszukać jedynie w całościowych rozwiązaniach np. zmianie sprzedawcy energii

Bibeloty do szafki


Łazienka najpiękniej wygląda, gdy wszystkie drobiazgi są pochowane w szafkach. Na wierzchu radzę pozostawić tylko te, których wciąż się używa. Na pierwszym miejscu będzie tu szczoteczka do zębów, preparaty jakich używamy w związku z chorobą, mydło i ręczniki. Dla gości mogą być to ręczniki papierowe. Pełne szafki sprawia, że nie będziemy kupować dodatkowych kosmetyków.

Zadbaj o stare aby nie wydawać na nowe


Szczoteczkę wymienia się co 2-3 miesiące, ale nową szczoteczkę do zębów można utrwalić przez namoczenie jej w wodzie z solą (łyżka na szklankę). Włosie będzie giętkie i nie będzie się wichrzyć. Glazura i terakota nie zniszczy się jeśli będzie odpowiednio pielęgnowana, tego rodzaju ozdoby nie lubią być mokre, należy się wycierać je sucha, a to uchroni przed odpryskami. Podobnie z elektryką chowaj ją do szafek, aby plusk wody nie dostał się do środka.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

DOM NA MEDAL

00:06 Posted by porady.direct

Stylowy dom, jak udekorować nasze mieszkanie na lato, niby to nic trudnego, ale dekoracja ma chronić także przed owadami oraz nie przepuszczać dodatkowych promieni słonecznych w upalne dni. Co więc sądzicie o roletach, markizach, żaluzjach?


WEWNĘTRZNE PO STRONIE PÓŁNOCNEJ 


W średnio nasłonecznionym pomieszczeniu zazwyczaj wystarczy założyć rolety wewnętrzne. Są dekoracyjne, dają delikatny cień i częściowo zapobiegają nagrzewaniu pomieszczeń. Rzymskie rolety, które można zamontować na ramie okna albo przyczepić do sufitu. Dobrze wyglądają w połączeniu z klasycznymi zasłonami. Tkaniny, z których są uszyte, najlepiej dobierać do wystroju wnętrza. Wrażenie chłodu dają jasne kolory, jak biel czy błękit. Ale ciemne materiały lepiej chronią przed upałem, za to lepiej nadają się do jasnych pomieszczeń aby dodać kontrastu. Duże, ciężkie tkaniny są też trudne w eksploatacji. A może te z prowadnicami ,w nowoczesnych wnętrzach dobrze wyglądają zwijane rolety z prowadnicami, które ściśle przylegają do ramy okna. Jeśli montujemy je w sypialni, warto wybrać pod nie gumowany materiał, który daje całkowitą ciemność. Zaciągane od dołu rolety idealnie sprawdzają się w mieszkaniach na parterze. Można je zaciągnąć do połowy okna. W ten sposób wpuszcza-my trochę światła, a jednocześnie osłaniamy się przed spojrzeniami przechodniów

Upragniony chód 


Lata są coraz bardziej gorące. Zasłony w oknach przestają nam wystarczać. Skuteczniejsze są markizy lub rolety. Dobrze dobrane sprawiają, że mieszkanie się nie nagrzewa. Ta inwestycja się opłaca. 

Od strony zachodniej i południowej, a także na poddaszu potrzebna jest bardzo skuteczna ochrona przed promieniami. Zapewniają ją markizy i markizolety montowane po zewnętrznej stronie okna. Markizy na poddaszu i oknach pionowych Zatrzymują promienie, zanim dotrą do szyby. Dzięki temu chronią przed nagrzewaniem aż osiem razy skuteczniej niż rolety montowane po wewnętrznej stronie okna. Ponieważ markizy hamują także promieniowanie UV, meble i bibeloty stojące w pobliżu okna nie są narażone na blaknięcie. Markizy chronią też przed refleksami słonecznymi. To ważne, gdy chcemy oglądać telewizję albo pracować na komputerze, wówczas promienie nie odbijają się o ekran. Przy tym nie zaciemniają pokoju całkowicie, więc nie trzeba włączać światła w ciągu dnia. Jeśli mamy okna dachowe umieszczone wysoko, warto wybierać markizy sterowane zdalnie za pomocą pilota. Można zdecydować się też na rozwijane automatyczne. Są wyposażone w czujnik światła, który sam decyduje, kiedy trzeba zasłonić okno. Markizolety w kuchni różnią się od zwykłych markiz tym, że mają ruchomą część na zawiasach. Można ją uchylić, tak by tworzyła daszek. W razie potrzeby mamy dzięki temu łatwy dostęp do zewnętrznego parapetu, bez podnoszenia markizy. Bardziej wymagający mogą zainstalować układy klimatyczne, jednak klimatyzacja jest przyczyną chorób układu oddechowego, nie tyle ze względu na zimne powietrze ale także na mikroorganizmy zbierające się na filtrach. Rozwiązanie to jest także drogie, nie tylko ze względu na montaż ale i na eksploatację (wymiana filtrów, konserwacja, wyższe rachunki za prąd).

wtorek, 7 czerwca 2016

Banki vs studenci

03:35 Posted by porady.direct

To, że wysiłki podejmowane przez banki, są po to aby przyciągnąć młodych wiemy wszyscy. Wszystko w prostym celu: aby odnowić swoją działalność i zyskać.


W tym celu poszukiwania pierwszego konta zaczynają się coraz wcześniej, nawet jeśli początkowo nie dotyczą wszystkich produktów, to na samej bazie danych banki mogą sporo zarobić. Specjaliści bankowości detalicznej w Accenture Francji – tłumaczą, że takie konto w krok w dorosłość. Tak więc, aby zachęcić młodych ludzi do opuszczenia łona domowego, proponują już w wieku 18 lat prowadzenie własnych finansów.

Współpraca z organizacjami studenckimi


Wojna miedzy bankami odbywa się nie różnych płaszczyznach, płaszczyzna ofertowa powinna być treścią decydującą, ale czasem wygrywa reklama . Oferty promocyjne, bezpłatne usługi dla jednego roku pakiety od 5 zł miesięcznie, to niektóre promocje. Poza tym ludzi młodych można szeregować od statusu, i niezależnie od ich statusu, studentów czy nie, pracujących czy wolontariuszy. Dla każdej grupy dedykowana jest inna oferta. Kiedy młody szuka innych dróg, banki ceną sobie lojalność, aby zapobiec migracją, wówczas pójście gdzie indziej, staje się opcją nieopłacalną.

Jak uzyskać kredyt studencki?


Aby ubiegać się o kredyt studencki, to na ogół student musi:

  • udowodnić swój status studenta poprzez kartę lub zaświadczenie ze szkoły lub uniwersytetu 
  • otworzyć rachunek bankowy w zakładzie, w którym chce wziąć pożyczkę.

Niektóre banki mogą dodać wymóg wieku, ale nie wszystkie. Niektóre oferty kredytów studenckich wymagają żyrantów albo zabezpieczenia.

wtorek, 31 maja 2016

Zapachy w lodówce jak z nimi walczyć?

03:12 Posted by porady.direct

Wielkość lodówki. Kto u nas posługuje się przez jakiś czas lodówką, dochodzi do wniosku, że im większa, tym lepsza. Coraz więcej osób zaopatruje się na zapas, by nie wystawać w kolejkach, zwykle przed świętami i dniami wolnymi.

Wielka lodówka to wygoda ale i…

Rzecz jasna, że wielkość lodówki zależy też od ilości osób w rodzinie, miejsca w domu (niektórzy np. mają chłodziarkę w kuchni i drugą meblową w innym pomieszczeniu). Na ogół przyjmuje się, że na osobę trzeba liczyć 30-40 litrów pojemności chłodziarki. Dość popularne są u nas chłodziarki domowe o pojemności od 60 do 280 litrów. Wiejskie gospodynie powinny się zaopatrywać w duże chłodziarki, np. 220 do 280 litrów. Mieszkańcy miast nie mają daleko po sprawunki, dlatego wybierają mniejsze modele, gdyż mogą na bieżąco je zapełnić. Duża lodówka to też problemy, więcej się w niej brudzi no i nieapetycznie pachnie. Warto więc wybrać coś lodówkę dostosowaną do potrzeb domowników, inaczej generują się zbyt wysokie rachunki za prąd.

Jak walczyć z zapachami z lodówki?

Czasem należy przetrzeć lodówkę sokiem z cytryny aby zniwelować zapach wnętrza, nie ma co się wówczas nastawiać na poprawę ale to zawsze lepiej niż gdyby zostawić zapach jaki wydaje z siebie czynnik chłodzący, praca agregatu i resztki zgromadzonej żywności. Zapachy tych ostatnich nie będą gromadzić się, jeśli wszystko co do lodówki wkładamy jest opakowane i przykryte i to nie w foliowe torebki ale próżniowe pojemniczki. Ale... jeśli zapachy są, trzeba lodówkę umyć albo nabyć specjalny środek pochłaniający. Są specjalne płyny, które czyszczą i dezynfekują. Można też użyć wody z octem, albo wspomnianej już cytryny. Nie należy myć lodówki roztworem nadmanganianu potasu, bo choć byłby skuteczny, skoro jest używany w pochłaniaczach, to jednak może zażółcić całą lodówkę lub zostawić żółtawe plamy.

środa, 18 maja 2016

Gotowanie i inne domowe obowiązki dla dzieciaków

01:41 Posted by porady.direct

Obowiązki domowe mogą stać się dla kilkulatka bardzo interesujące, jeśli pozwolimy mu się przy nich dobrze bawić. To, co nam wydaje się żmudne i nieciekawe, dla naszego dziecka może okazać się atrakcyjną rozrywką. Warto angażować dziecko w domowe czynności, aby wyrabiać w nim dobre nawyki, uczyć systematyczności i zachęcać do pomagania. Szczególnie ważne wydają się być zabawy związane z gotowaniem i mogą okazać się bardzo pomocne, jeśli mamy w domu niejadka. 


Nie ma chyba lepszego sposobu, aby zachęcić malucha do jedzenia, niż pozwolić mu samodzielnie przygotować jakieś pros-te danie. Wspólne gotowanie i spożywanie posiłków wzmacnia więzi rodzinne, a poza tym uczy dziecko dbania o higienę i porządek oraz pozwala rozwijać zdolności manualne i zmysł estetyczny. Przy tym można nie tylko nauczyć dziecko gotować, ale i odmierzać proporcje czy uczyć matematyki licząc ile wydaliśmy na produkty ile kosztuje energia elektryczna czy poświęcony czas. 


Dekorowanie ciasta 

Pozwól dziecku uwieńczyć Twój wypiek wymyślonymi przez niego ozdobionego niekoniecznie musisz kupować specjalne smakołyki do dekoracji (kolorową posypkę, czekoladowe listki czy cukrowe perełki). Twoje dziecko szczęśliwe, jeśli pozwolisz mu udekorować ciasto choćby samymi owocami i orzechami. Dzieci potrafią wyczarować na wypiekach niesamowite malunki! Oczywiście im więcej bakalii, tym lepsza zabawa! 

Najdłuższa obierka ?

Do tej zabawy najlepiej posłużyć się jabłkami. Potrzebny będzie jeszcze krótki kurs obierania i już można zaczynać! Zasada zabawy jest prosta, tak obrać jabłko, aby powstała tylko jedna obierka. A kiedy jabłko jest obrane trzeba je po prostu zjeść. Zabawa jest ciekawa, jeśli biorą w niej udział przynajmniej dwie osoby no i można ze sobą rywalizować. Nawet jeśli nie uda się obrać a jednym razem, wygrywa ten, czyjego obierka będzie najdłuższa. 

Uwaga, nie zaczynaj tej zabawy, jeśli nie potrzebujesz dużej ilości jabłek - dziecku może się spodobać obieranie, będziesz się zastanawiać, co zrobić z tyloma owocami. Zawsze można potem zrobić jabłecznik czy naleśniki Oczywiście to zabawa dla trochę starszych dzieci, nad którymi musisz cały czas czuwać. Pamiętaj, że bezpieczniejsze od zwykłych noży są te specjalnie przeznaczone do obierania.

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Najlepsze wskazówki oszczędzania dla studentów

23:51 Posted by porady.direct
Jako student, pewnie żyjesz z otrzymywanych świadczeń socjalnych i naukowych, albo jesteś tym szczęśliwcem, który to uzyskał kredyt studencki. Obie opcje nie sprawią, że będziesz bogaty, ale masz za co żyć. Pieniądze pomogą objąć koszty wynajęcia, opłacenie rachunku za energię elektryczną i wody, książek do nauki, żywności i napojów – tak dobrze nie jest już z finansowaniem wypoczynku. Dlatego student musi korzystać z skutecznych porad aby zachować swoje finanse pod kontrolą. 

Dzisiaj przeanalizuję jego wersję porad oszczędnościowych. Autor Thomas Mücke rozwiązała ten problem w inny sposób, ma doświadczenie w kwestii finansów, gdyż wcześniej pracował w policji gospodarczej. Jego sukcesem było wielkie śledztwo przeciwko General Manager, firmy, która dopuściła się oszustwa inwestycyjnego, sprzedaży poufnych danych. Człowiek wie więc co pisze, dlatego warto się w to zagłębić.

Tip # 1: Tabele finansowe


Ważne jest, aby zarządzać swoimi finansami tak, że pewnego dnia nie będziesz zły i zaskoczony, że zapomniałeś o pewnych zobowiązaniach. Arkusza kalkulacyjnego Excel (dla użytkowników komputerów mobilnych czy smartfonów może to być inne narzędzie) jest idealny do nanoszenia swoich miesięcznych zobowiązań i dochodów, można więc oszacować, ile pieniędzy masz a ile wydałeś. Pomaga gdy pojawiają się wydatki, których nigdy nie można dokładnie przewidzieć z góry. Na przykład, książki, nowe ubrania lub wydatków na imprezach. 

Tip # 2: Konta dla młodzieży


Każdy uczeń nie miał jeszcze konto, to teraz, jako student musi podpisać pierwszą umowę dot. rachunku oszczędnościowego. Studenci na ogół otrzymują bezpłatne konto czekowe, które mogą zrobić wszystko, czego potrzebują w życiu codziennym. Każde konto powinno mieć dostęp do karty debetowej, to znacznie ułatwia codzienne życie w branży. Niektóre konta dla młodzieży zapewniają nieograniczony dostęp do karty kredytowej, która nie jest absolutnie konieczna dla studentów. Mogą one być rzeczywiście przydatna, aby móc zamówić coś od przedsiębiorców zagranicznych. warto pamiętać, że konto i karta kosztuje i nie jest to tak fajne dla finansów jak rachunek bieżący za darmo.

Tip # 3: A co z ubezpieczeniem zdrowotnym?


Jeśli student chce zarobić własne pieniądze, może okazać się, że nie można kontynuować ubezpieczenia rodzinnego twoich rodziców, ale zyskasz swoje. Praca w niepełnym wymiarze godzin na podstawie umowy cywilnej nie jest problemem, a to może zabrać cię w sytuację, w której zyskasz własne ubezpieczenie zdrowotne. Kwota ta jest ustalana przez prawo, ale zyskujesz minimalną ochronę oraz własny dochód. Jako student, może mieć i sens, aby wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. 

Porada 4: praca w niepełnym wymiarze godzin


Jeśli przez tak wiele miesięcy potrafisz zdobywać pieniądze na lewo, powinieneś pomyśleć o pracy w niepełnym wymiarze godzin. Legalna praca może co prawda dawać wyższy dochód ale z pewnością nie masz takiego komfortu jak pracując na umowę. Trzeba po prostu mieć świadomość, że możesz nie otrzymać płatności

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Jakie grzechy popełniasz wobec swoich finansów

02:07 Posted by porady.direct
Ludzie potrafią oceniać na i nasze finanse nie znając naszej sytuacji materialnej. Dość często spotykam się z tym, że ktoś wskazuje na pewną osobę i mówi, że ona to ma kasę, albo skąd ona ma kasę. Branie przykładu z dobrych zwyczajów gospodarowania pieniędzmi powinniśmy brać za naukę, a te złe jako przesąd. Postanowiłam, więc stworzyć katalog grzechów cudzych dot. finansów. 


Nie ładnie namawiać do grzechu


Wiesz, że znajomi oszczędzają, koleżanka obecnie nie ma pracy, a mimo to namawiasz ich na wyjazd czy szaleństwa w galeriach. Mówienie, że finanse są złe i nie warto się nimi zajmować stawia cię w niedobrym świetle. 

Grzech nakazywać


Poza drobnymi sugestiami o zakupach czy wyjeździe, nakazujesz, żeby sobie odpuścili zagadnienia finansowe, jako i ty je sobie odpuszczasz. W rozmowie wręcz nakazujesz swoje postępowanie, bo ty wiesz najlepiej. To, że twój stan konta jest wyższy niż innych nie oznacza, że dobrze gospodarujesz finansami, może więcej zarabiasz?

Zezwalasz na grzechy innych


Ty oszczędzasz a partner/partnerka sobie folguje, nie możesz tolerować braku zainteresowania finansami u swojego partnera czy dzieci. Naucz ich konsekwencji, niech się dowiedzą, czym grozi przekraczanie budżetu czy spełnianie każdej zachcianki.


Innych do grzechu pobudzać


Chwalisz się nadmierną konsumpcją i tym, że nie starcza ci na dłużej niż do pierwszego. Nie mów tego otwarcie, mów jak tego dokonałeś, udziel dobrych rad. Może wcześniej miałeś trudności z budżetem, powiedz więc jak je pokonać. Znasz inne sposoby na generowanie oszczędności np. oszczędzanie na rachunkach za prąd albo skuteczne radzenie sobie z nadmiarem kupowania żywości. 

Milczysz o grzechach innych


Twoi znajomi są rozrzutni, powiedz mi, czym to grozi. Wiem, można w ten sposób ich stracić, ale patrzeć jak robią sobie krzywdę jest dużo gorej. 

Chwalić nadmiernie


Mówisz, że to dobrze, że sobie partner lub dziecko nie łamie głowy finansami — bo i tak nie ma sensu — przecież i tak nie dadzą człowiekowi szczęścia

Kara musi być


Dobrze prowadzone finanse to twoja przyszłość, nie można bez tego funkcjonować. Sztywne zasady muszą obowiązywać wszystkich w rodzinie, za ich złamanie musi pojawić się kara.

Nie pomagaj w grzechu


Tolerujesz brak celów i planów finansowych nie masz jeszcze budżetu, nie interesujesz się wydatkami, to wszystko pod to podpada. Zmień to.

Grzechu innych bronić


Uzasadniasz brak instrumentów finansowych — bo przecież nie będziesz robić na innych, za mało zarabiasz by bawić się w finanse? Uwierz to nie wymówka.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Oszczędności: wskazówki dla studentów

23:53 Posted by porady.direct
Uczniowie i studenci mogą obniżyć koszty w różnych dziedzinach życia. Poniżej znajdziesz interesujące informacje jak nie odchudzić portfela i jak studenci mogą oszczędzać w łatwy sposób.


Jak sport? 


Gdy już zdecydujesz się na dziedzinę sportu, skorzystaj ze specjalnych zniżek. Wiele siłownie oferuje specjalne oferty dla studentów. Miesięczna cena karnetu jest zmniejszona. Część kosztów może być zwrócona na zakup karty prepaid. Nie zapomnij również, że wiele sportów można uprawiać na świeżym powietrzu, takich jak jazda na rowerze lub jogging, aktywności te są wolne od opłat. 

Tanie posiłki


Przy zakupie żywności należy unikać dużych dyskontów, a zwłaszcza półek z obniżką. Gotowanie razem, jest dobrym rozwiązaniem nie tylko dla gospodarstw domowych. Restauracje i bufety obniżają ceny swoich dań, jeśli zostanie im nadwyżka i tak godzinę przed zamknięciem można upić sobie śniadanie. 

Czasopisma, gazety i książek po obniżonych cenach


Różne czasopisma i gazety, czasopisma, takie wprowadzają zniżki. W środku można znaleźć kupon na zakupu, a z nim pewnie produkty będą obniżone. Internetowy dostęp do książek. Wykupienie dostępu do czytelni online nie jest tanie, dogadaj się ze znajomymi. Niech każdy zapłaci za jeden miesiąc abonamentu a korzystać będziecie wszyscy.

Potencjalne oszczędności w sprzęcie i oprogramowaniu


Generalnie zniżki dla studentów obecne są w sklepach gdzie oferuje się produkty komputerowe, sprzętowych i programowych, które są wykorzystywane jako część treningu. Zniżki oferowane są w ten sposób częściowy. Zniżki można rozpatrywać nabywając sprzęt takich producentów jak Apple, Acer, Dell, Samsung, HP czy Sony. Producenci często mają nawet swoje własne sklepy dla studentów.

Nawet oprogramowanie, takie jak edytory tekstu, edycji zdjęć lub aplikacji graficznych można kupić w cenach dyskontowych. Wersje studenckie są znacznie tańsze, ale

wtorek, 29 marca 2016

Różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią, co, gdzie, jak i kiedy można?

03:21 Posted by porady.direct

Po świętach boli nas głowa, jesteśmy niewyspani, w zlewie czeka sterta naczyń a na półce niekonieczne trafiony prezent. O ile mamy paragon to może uda się coś z tym zrobić. Na co może my liczyć?

Oddać czy wymienić?


Towar nie podlega zwrotowi, taką informację można dzisiaj spotkać w wielu punktach sprzedaży. Zakup możemy zwrócić, tylko jeśli sprzedawca wyraża na to zgodę, zasada ta nie obowiązuje przy zakupach internetowych, w przypadku zawarcia umowy poza lokalem sprzedawcy, bez względu na towar czy usługę np. energię elektryczną i cenę 1kwh, usługę telefoniczną czy każdą inną.

Kiedy możemy skorzystać z rękojmi?


Od niedawna mamy 14 dni na zastanowienie się i ewentualne prawo do odstąpienia od umowy zakupu/usługi. Odstąpienie od umowy nie musi być umotywowane, sprzedawcy proszą o to w celu polepszenia swoich usług. Warto też pamiętać, sprzedawca sklepu internetowego ma obowiązek poinformować nas o przysługującym prawie do zwrotu towaru. W przypadku braku podania tej informacji, termin 14 dni wydłuża się aż do 12 miesięcy, w ciągu których możemy od umowy odstąpić.

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku towaru wadliwego. Prawo daje nam wówczas możliwość reklamacji i skorzystania z np. z rękojmi. Obecnie gwarancja rękojmi trwa dwa lata. Rękojmi zawady poddać możemy towar, który nie spełnia warunków, które zostały określone umową, reklamą, jakimś oświadczeniem sprzedawcy, i na tej podstawie dokonaliśmy zakupu. 

Czego możemy domagać się w ramach rękojmi?

  • Klient może w ramach prawa do rękojmi:
  • Domagać się obniżenia ceny,
  • Odstąpić od umowy i
  • Żądać zwrotu kosztów
Gwarancja, na dany towar ma inne prawa, to producent - gwarant określa czas jej trwania. Powinniśmy poznać zasady gwarancji, jaki wady jej podlegają, co jest dowodem jej przyjęcia. Sam paragon jest zwykle udzieleniem rękojmi, o której nie powinno być mowy w przypadku sprzętów elektronicznych czy cennych towarów.

poniedziałek, 21 marca 2016

Oszczędzanie jedzenia, jak robić to skutecznie

06:00 Posted by porady.direct
Biorąc pod uwagę intensywny tryb życia studenta, wielu z nas kończy w knajpce szybkiej obsługi. Postanowiłam znaleźć 5 prostych rzeczy jak można zjeść za mniej i oszczędzać na jedzeniu.

1. Podziel danie, kto zna swoją ilość, ile objętościowo zjadasz, jaka porcji żywności może cię nakarmić? Czasem porcja jest tak duża, że mogłoby się nimi najeść co najmniej 2 ... a czasami nawet 3 osoby. Aby uniknąć wszelkich niespodzianek przy płaceniu, należy sprawdzić, czy restauracja pobiera opłatę za przystawkę, no i jak wygląda porcja, którą otrzymasz na talerzu.

2. Pamiętaj, aby zapytać, ile kosztują dania dnia przed złożeniem zamówienia, jeśli kelner nie podaje menu. Potem zastanów się co jest tańsze czy obiad w restauracji gdyby był przygotowany w zaciszu domowy także kosztowałby tyle.

3. Rezygnuj z przekąsek. Ciasteczka, chipsy czy żelki. Nie dość, że odbija się na twojej wadze to jeszcze stracisz na nie pieniądze. Wybieraj tylko pełnowartościowe przekąski, najlepiej takie, których nie potrzeba już poddawać obróbce termicznej.


4. Pomyśl zanim kupisz napoje w restauracji,  alkohole są zwykle dwukrotnie droższe niż zakupione w sklepie. Zrezygnuj też z napoi, które wypijesz do połowy, bo albo nie jesteś w stanie wypić całej butelki, albo  okres ważności szybko się zakończy.

wtorek, 15 marca 2016

Oszczędzanie i jego ekologiczne aspekty

02:07 Posted by porady.direct

Prawdziwy ekolog patrzy pod nogi by nie zadreptać robaczka. Z różnych przekonań ludzie nie jedzą mięsa czy produktów jakie mogą pochodzić od zwierząt. W latach siedemdziesiątych takie postawy także istniały czy były napiętnowane czy propagowane nie wiem. Jednak już wtedy znane ludzie korzystali z ekologicznych sposobów na życie. Im chyba bardziej chodziło o wprowadzenie do przesyconego marketingiem i postępem życia trochę natury, my sięgamy po takie sposoby dlatego, że chcemy zaoszczędzić.


Oszczędzanie wody

Znacie już sposoby na oszczędzanie wody, nie będę się rozdrabniać i pisać o tym, że lepiej jest posiadać zmywarkę niż miskę z wodą, a o myciu pod kranem zapominamy całkowicie. Co gdyby miskę zastąpić wiaderkiem a w środku znajdował się piach? Talerze przecieramy piaskiem, brud schodzi gdyż piasek dobrze sprawdza się jako materiał polerujący mamy załatwione obie czynności. Tłuszcz czy woda znajdująca się na talerzu zostanie wchłonięta, brudny piasek będzie podsypką pod rośliny. Koszty, oczywiście gdybyśmy chcieli kupić piasek akwariowy – kwarcowy to kilogram kosztuje ponad złotówkę, za 25 kilogramów oczyszczonego piasku do piaskownicy zapłacimy 10 złotych. Na jak długo wystarczy taka ilość, wszystko zależy do tego jak oszczędnie będziemy używać produktu. Nie ma przecież przepisu, że do umycia patelki potrzeba pół litra wody i 800 gram piasku. Kolejna zaleta to rezygnacja z kosztów energii elektrycznej
Wady takiego piaskowania, ależ oczywiście są nie wszystkie garnki będą mogły być umyte. Piasek podziała na powierzchnię teflonu niczym papier ścierny. Porcelana czy marnej jakości szkło szybko się porysuje.

Ekologia w naszym życiu

Zagorzali ekolodzy stosują piasek nawet w łazience i nie chodzi tu o mycie ciała, chociaż drobny piach świetnie sprawdzał by się jako peeling. 

Metoda ta jest dobrze znana jednak piasek miesza się z odrobiną wody i ruchami kolistymi czyści się butelki czy butle po winie, z czasem piasek zastąpił ryż. 

Co są sądzicie o taki sposobie, gdyby odjąć koszty środków chemicznych z pewnością było by to tańsze rozwiązanie, a przecież piasek jest łatwo dostępny, czasem wystarczy wykopać go z własnego podwórka. 

poniedziałek, 7 marca 2016

Rozliczenia PIT 2016, co może odliczyć student?

00:06 Posted by porady.direct

Ulga na IKZE 

Ustawa o PIT w art. 26 ust. 1 pkt. Jest podstawą do odliczeń środków jakie wpłacamy na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKE, niewielu jest pewnie studentów, którzy prowadzących takie konta, ale maksymalnie do odliczenia jest aż 4750,80 zł rocznie.

Ulga dla rodziny

Studencie wychowujesz dziecko, opłacasz podatek dochodowy pamiętaj, że posiadając jedno/dwoje dzieci możesz odliczyć 1112, 04 zł rocznie, kwota ta wzrasta w przypadku trzeciego dziecka do 2000,04 zł, a czwarta i kolejna pociecha to już 2700 zł rocznie. Pamiętaj, że wychowując jedno dziecko odliczenie przysługuje, jedynie wówczas gdy:

- jesteś w związku małżeńskim, a łączne wasze dochody nie przekroczyły 112 000 zł rocznie,

- nie jesteś co prawda w związku małżeńskim i przez część roku twoje dochody nie przekroczyły 56 000 zł,

- jesteś rodzicem samotnie wychowującym małoletnie dziecko, a jego dochody nie przekraczają 112 000 zł.

Pamiętaj o wpisaniu dzieci do zeznania, ich imion i peseli, ulga przysługuje na każde dziecko osobno a więc kwoty te należy zsumować.

Ulga internetowa 

Słychać było, że ulga ta zanika, ale jest jeszcze czas, aby z niej skorzystać w dwóch następujących kolejno po sobie latach, jeśli nigdy wcześniej nie odliczałeś Internetu od podatku. Koszt Internetu odejmujemy od dochodu. Podstawą jest dokument, który potwierdzi poniesienie wydatków. Musi on zawierać dane kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę do zapłaty, rocznie odliczamy 760 zł.

Ulga z tytułu systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 

Kto słyszał o takiej uldze? Odliczyć można 30 proc. wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że nie wyniesie ona więcej niż 11 340 zł rocznie. Dostępna dla tych, którzy systematycznie oszczędzają w kasie mieszkaniowej, jak i nabyli to prawo przed 1 stycznia 2002 r. Muszą systematycznie dokonywać dalszych wpłat na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

Odliczenia darowizn na instytucje pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego 

Maksymalnie można odliczyć 6 proc. rocznego dochodu, ale w zeznaniu trzeba wykazać wartość darowizny, kwotę odliczenia jak i dane obdarowanego. Pamiętaj o uldze dla honorowych krwiodawców (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

Można są odliczyć, mnożąc ilość oddanej krwi przez specjalny przelicznik, honorowy krwiodawca ma zwykle kartę, w której odnotowane jest ile życiodajnego płynu oddał. Dla 1 litra wynosi on 130 zł. Co do ulgi na wspieranie Kościoła, unormowania znajdują się w ustawie o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów. W tym wypadku nie ma limitów. Konieczne jest aby wykazać kwoty przekazanych darowizn oraz dane obdarowanego, podając jego szczegółowe dane, w tym nazwę i adres

Ulga na leki 

Skorzystają z niej jedynie osoby niepełnosprawne jak i podatnicy mającym na utrzymaniu takie osoby, łączny dochód nie może przekraczać 9 120 zł rocznie. Dodatkowo od dochodu odliczyć można wszystkie wydatki na leki powyżej 100 zł miesięcznie. Osoby niewidome i niepełnosprawne z pierwszą grupą inwalidzką mogą odliczyć koszt 2280 zł rocznie z tytułu opłacania przewodnika oraz psa asystującego. Konieczne jest a aby pies pobiadał certyfikaty, określające jego status. W tym przypadku również roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć kwoty 9120 zł.

poniedziałek, 29 lutego 2016

Na czym może oszczędzać student?

03:27 Posted by porady.direct

Student zawsze kombinuje ja tu skołować parę groszy, gdzie najeść się do syta, kto pożyczy notatki a może i nawet książki. Przedstawiam kilka sposobów jak tu zaoszczędzić trochę w życiu studenckim.
1. Uważaj na telefon, nowy telefon z umową, nie polecam tym, którzy lubią balować. Nie łudź się, że znalazca odda Ci go zanim nie wykona kilku telefonów na twój koszt, warto mieć wówczas dobrą taryfę, a najlepiej wszędzie za darmo. Uważaj na dostęp do Internetu, jeśli operator daje jedynie 2 GB to po ich przekroczeniu zostaną naliczane dodatkowe opłaty. 

2. Okazje nie są po to aby zaoszczędzić ale po to aby zarobić. Dwa makarony w cenie jednego, może to być sposób na tanie obiady. 

3. Szukaj, aby znaleźć, częste wizyty w jednym, twoim zdaniem tanim sklepie zastąp odwiedzinami w innych sklepach, zawsze coś jest na promocji, z pewnością coś wybierzesz. 

4. Nie będę wypowiadać się na temat darmowego (prawie) Internetu Aero2, nigdy go nie testowałam. Czytałam coś na temat tego u innych blogerów, którzy nie są zbytnio przekonani co do prędkości tego rozwiązania, lepiej Internet pobierać z czytelni. 

5. Uwolnij się od kar, nawet jeśli zdecydujesz się na usługę taniego abonamentu, to nieopłacenie faktury w terminie zaowocuje tym, że narazisz się na dodatkowe kary. 

6. Naucz się oszczędzać media, nic nie daje tyle oszczędności co obniżenie rachunku za prąd, wodę czy gaz.

7. Studenci chociaż narzekają na nieregularne i tanie posiłki, to zdecydowanie są też marnotrawcami jedzenia. Lepiej nie robić zapasów kiedy w lodówce jest pełno jedzenia czy zaopatrzenie przyjechało z domu rodzinnego.

8. Myśl o wydatkach, zapomnij o rozrywce, nie co ja piszę jesteś studentem, możesz czynić odwrotnie.

sobota, 20 lutego 2016

Krótki poradnik o prądzie

01:22 Posted by porady.direct
Wszyscy chcemy być postrzegani jako konsument świadomy, znać swoje prawa i z nich korzystać. Czy wiesz, że od 2007 roku masz prawo do wyboru własnego sprzedawcy energii elektrycznej?

Czy wiesz, że każdy sprzedawca, a nie jak często piszą dostawca oferuje różne ceny za energię elektryczną a dzięki temu możesz zaoszczędzić rocznie kilkadziesiąt złotych?

Czy wiesz, za co dokładnie płacisz gdy regulujesz rachunek za prąd?

Skład cen energii elektrycznej

Zacznijmy więc do całkowitego kosztu energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych składa się ona z opłat za energię elektryczną, oraz dystrybucję energii elektrycznej czyli przesył. Opłata ta ma rekompensować wydatki jakie ponosi operator systemu dystrybucyjnego, jakie opłaty wyróżniamy? Opłata za dostawę dzieli się na kilka poszczególnych, jedne zmieniają się wraz z poborem energii, zatem rosną kiedy pobieramy więcej energii. Kolejne opłaty mają ustaloną stawkę miesięczną. I tak w skrócie wyróżnić można wiele opłat za dystrybucję energii elektrycznej, część z nich trafi do lokalnego dystrybutora sieci zaś inne do państwowego dystrybutora. Ceny są ustalane odpowiednio do regiony dystrybucyjnego, a ewentualne podwyżki muszą być konsultowane z Prezesem URE.

Stała opłata za dystrybucję:


Opłata sieci, to miesięczna opłata ponoszona od jednego punktu dostawy, niezależnie od zużycia energii, nie wpływa na nie cena za 1 kwh. Jest ona określana na podstawie liczby faz w domu.

Cen energii dystrybucji


Uwzględnia koszty transportu energii elektrycznej na pokrycie strat wynikających z podziału, jaki jest wymagany aby dostarczyć odpowiednią ilości energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Obejmuje ona także rekompensatę straty energii, gdyż cześć transportowanej do nas ulatuje w powietrze, przez co odnotowuje się straty podczas bilansowania. 

Pewna część ceny dystrybucyjne, odbiorcy końcowi energii elektrycznej wnoszą w celu wsparcia produkcji energii elektrycznej z węgla krajowego, energii odnawialnej i Kogeneracji, by wspierać rynku energii elektrycznej.

Taryfa dla usług systemowych, to koszty związane z regulacją systemu zasilania, które są potrzebne, aby utrzymać stabilność i niezawodność systemu jako całości a nie tylko wybranych elementów.

Cena samej energii elektrycznej można być wyrażona na wiele sposobów, nie ma jednolitego sposobu jej ustalania. To ile płacimy, zależy od taryfy, czyli ilości energii zużywanej w ciągu dnia lub w nocy. 

Jak to możliwe, że każdy sprzedawca oferuje inną cenę za tę samą energię?


Czasy, kiedy zakupu energii elektrycznej lub gazu był możliwy tylko od jednego dostawcy minęły. Produkcja energii, dziś zapewnia szereg przedmiotów energia jądrowa, energia wodna, węgiel, gaz, energia wodna, wiatrowa i słoneczna. Dlatego też pojawiająca się energia na rynku ma różne ceny. Każdy sprzedawca, który dokonuje zakupu energii na rynku, gdzie istnieje konkurencja i ceny energii są ustalane w drodze porozumienia stron, czyli tzw. Liberalizacji rynku energii. Oczywiście jest to wielka korzyść dla konsumenta końcowego, który może następnie wybrać najniższą ofertę dla energii elektrycznej lub gazu. 

Dlaczego przesył i dystrybucja energii wszędzie w tej samej cenie?

Dla gospodarstw domowych i firm, aby transportować energię należy utrzymać w dobrym stanie przewody elektryczne. To z tego powodu, że kable i słupy nie mogą zostać podzielona wśród kilku jednostek. W związku z tym, ich utrzymanie i zarządzanie może być zapewnione jedynie przez jeden podmiot na danym terytorium. Budowa i utrzymanie linii elektrycznych lub gazowych prawdopodobnie pozostanie na zawsze w gestii rynku monopolistycznego. Ceny przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, ustala Urząd Regulacji Energetyki przy udziale dystrybutorów, gdyby oni sami mogli by decydować o cenach, doszłoby do narzucani cen na danym terenie, bo niemożliwe byłoby przejście z dystrybutora do dystrybutora, nie powiększałoby się grono klientów, nie było by więc mowy o konkurencji. 

Nie bój się zmiany sprzedawcy


Jeśli zdecydujesz się zmienić dostawcę energii elektrycznej lub gazu jakość dostaw nie ulegnie zmianie. Prawo gwarantuje dostawę energii elektrycznej i gazu o tej samej stabilności i jakości wymaganej do zapewnienia przez każdego dostawcę. Nawet w najgorszym przypadku, jeśli przez przypadek jeden z wykonawców opuścili rynek, prawo gwarantuje klientom ciągłość dostaw energii elektrycznej i gazu przez tak zwanych dostawców z urzędu.