Jak skontrolować, pracodawcę i ZUS - krok po kroku

Tak, kontrole w firmach to są, będą i nie a się im co dziwić, przepisy wewnętrzne niektórych, jeśli nie wszystkich urzędów państwowych wskazuję, że należy skontrolować podległe im firmy przynajmniej raz do roku.


Inny stan składek, co robić?

Jeśli kwota składek należnych nie jest taka sama jak kwota składek wpłaconych ( a możesz ją sprawdzić  w pkt. 4 listu z ZUS, który otrzymujesz raz na rok) – działaj.

1 KROK PIERWSZY: WYJAŚNIJ SPRAWĘ Z PRACODAWCĄ.

Gdy zauważysz brak lub nieprawidłową wysokość składki, napisz do pracodawcy pismo w postaci „wniosku o sprostowanie danych". Wtedy pracodawca ma obowiązek sprawdzić czy przekazał składki prawidłowo. Musi też w ciągu 60 dni poinformować cię na piśmie o wynikach swoich ustaleń. WAŻNE! Jeśli pracodawca stwierdzi błędy w dokumentach, powinien przesłać do ZUS ich korektę. A jeśli nie opłacił składek - musi je uregulować z odsetkami, to już nie jest twój problem. Gorzej jeśli w ogóle nie zgłosił Cię do ubezpieczenia.


2 KROK DRUGI: ZGŁOŚ SIĘ DO ZUS.

Jeśli pracodawca nie chce współpracować to możesz  jedynie zgłosić się do oddziału ZUS z reklamacją. Chodzi o takie sytuacje, gdy zakład pracy nie zamierza poprawić dokumentów albo uregulować brakujących składek. ALE UWAGA! Jeśli firma nie istnieje, zgłoś się od razu do ZUS, który wyjaśni, czy faktycznie doszło do błędów i zaległości.


KROK TRZECI: NAPISZ REKLAMACJĘ DO ZUS.

Można napisać ją samodzielnie albo skorzystać z gotowego formularza - ZUS ZRU (druk nazywa się: „Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej"). Do reklamacji dołącz dokumenty, np. zaświadczenie z wysokością pensji (i inne, z których wynika ile powinny wynosić twoje składki emerytalne, zwykle umowa o pracę zawarta z pracodawcą). Jeżeli pracodawca odmówił ci sprostowania danych w sprawie składek, dołącz też kopię pisma, w którym cię o tym informuje.WAŻNE! Jeśli okaże się, że pracodawca ma zaległości. ZUS będzie starał się odzyskać składki razem z odsetkami. Rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Reklamację można przesłać do ZUS pocztą, dostarczyć osobiście albo wysłać przez platformę usług elektronicznych.

Popularne posty