Rozliczenia PIT 2016, co może odliczyć student?

Ulga na IKZE 

Ustawa o PIT w art. 26 ust. 1 pkt. Jest podstawą do odliczeń środków jakie wpłacamy na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKE, niewielu jest pewnie studentów, którzy prowadzących takie konta, ale maksymalnie do odliczenia jest aż 4750,80 zł rocznie.

Ulga dla rodziny

Studencie wychowujesz dziecko, opłacasz podatek dochodowy pamiętaj, że posiadając jedno/dwoje dzieci możesz odliczyć 1112, 04 zł rocznie, kwota ta wzrasta w przypadku trzeciego dziecka do 2000,04 zł, a czwarta i kolejna pociecha to już 2700 zł rocznie. Pamiętaj, że wychowując jedno dziecko odliczenie przysługuje, jedynie wówczas gdy:

- jesteś w związku małżeńskim, a łączne wasze dochody nie przekroczyły 112 000 zł rocznie,

- nie jesteś co prawda w związku małżeńskim i przez część roku twoje dochody nie przekroczyły 56 000 zł,

- jesteś rodzicem samotnie wychowującym małoletnie dziecko, a jego dochody nie przekraczają 112 000 zł.

Pamiętaj o wpisaniu dzieci do zeznania, ich imion i peseli, ulga przysługuje na każde dziecko osobno a więc kwoty te należy zsumować.

Ulga internetowa 

Słychać było, że ulga ta zanika, ale jest jeszcze czas, aby z niej skorzystać w dwóch następujących kolejno po sobie latach, jeśli nigdy wcześniej nie odliczałeś Internetu od podatku. Koszt Internetu odejmujemy od dochodu. Podstawą jest dokument, który potwierdzi poniesienie wydatków. Musi on zawierać dane kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę do zapłaty, rocznie odliczamy 760 zł.

Ulga z tytułu systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej 

Kto słyszał o takiej uldze? Odliczyć można 30 proc. wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że nie wyniesie ona więcej niż 11 340 zł rocznie. Dostępna dla tych, którzy systematycznie oszczędzają w kasie mieszkaniowej, jak i nabyli to prawo przed 1 stycznia 2002 r. Muszą systematycznie dokonywać dalszych wpłat na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

Odliczenia darowizn na instytucje pożytku publicznego oraz cele kultu religijnego 

Maksymalnie można odliczyć 6 proc. rocznego dochodu, ale w zeznaniu trzeba wykazać wartość darowizny, kwotę odliczenia jak i dane obdarowanego. Pamiętaj o uldze dla honorowych krwiodawców (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

Można są odliczyć, mnożąc ilość oddanej krwi przez specjalny przelicznik, honorowy krwiodawca ma zwykle kartę, w której odnotowane jest ile życiodajnego płynu oddał. Dla 1 litra wynosi on 130 zł. Co do ulgi na wspieranie Kościoła, unormowania znajdują się w ustawie o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów. W tym wypadku nie ma limitów. Konieczne jest aby wykazać kwoty przekazanych darowizn oraz dane obdarowanego, podając jego szczegółowe dane, w tym nazwę i adres

Ulga na leki 

Skorzystają z niej jedynie osoby niepełnosprawne jak i podatnicy mającym na utrzymaniu takie osoby, łączny dochód nie może przekraczać 9 120 zł rocznie. Dodatkowo od dochodu odliczyć można wszystkie wydatki na leki powyżej 100 zł miesięcznie. Osoby niewidome i niepełnosprawne z pierwszą grupą inwalidzką mogą odliczyć koszt 2280 zł rocznie z tytułu opłacania przewodnika oraz psa asystującego. Konieczne jest a aby pies pobiadał certyfikaty, określające jego status. W tym przypadku również roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć kwoty 9120 zł.

Popularne posty