Krótki poradnik o prądzie

Wszyscy chcemy być postrzegani jako konsument świadomy, znać swoje prawa i z nich korzystać. Czy wiesz, że od 2007 roku masz prawo do wyboru własnego sprzedawcy energii elektrycznej?

Czy wiesz, że każdy sprzedawca, a nie jak często piszą dostawca oferuje różne ceny za energię elektryczną a dzięki temu możesz zaoszczędzić rocznie kilkadziesiąt złotych?

Czy wiesz, za co dokładnie płacisz gdy regulujesz rachunek za prąd?

Skład cen energii elektrycznej

Zacznijmy więc do całkowitego kosztu energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych składa się ona z opłat za energię elektryczną, oraz dystrybucję energii elektrycznej czyli przesył. Opłata ta ma rekompensować wydatki jakie ponosi operator systemu dystrybucyjnego, jakie opłaty wyróżniamy? Opłata za dostawę dzieli się na kilka poszczególnych, jedne zmieniają się wraz z poborem energii, zatem rosną kiedy pobieramy więcej energii. Kolejne opłaty mają ustaloną stawkę miesięczną. I tak w skrócie wyróżnić można wiele opłat za dystrybucję energii elektrycznej, część z nich trafi do lokalnego dystrybutora sieci zaś inne do państwowego dystrybutora. Ceny są ustalane odpowiednio do regiony dystrybucyjnego, a ewentualne podwyżki muszą być konsultowane z Prezesem URE.

Stała opłata za dystrybucję:


Opłata sieci, to miesięczna opłata ponoszona od jednego punktu dostawy, niezależnie od zużycia energii, nie wpływa na nie cena za 1 kwh. Jest ona określana na podstawie liczby faz w domu.

Cen energii dystrybucji


Uwzględnia koszty transportu energii elektrycznej na pokrycie strat wynikających z podziału, jaki jest wymagany aby dostarczyć odpowiednią ilości energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Obejmuje ona także rekompensatę straty energii, gdyż cześć transportowanej do nas ulatuje w powietrze, przez co odnotowuje się straty podczas bilansowania. 

Pewna część ceny dystrybucyjne, odbiorcy końcowi energii elektrycznej wnoszą w celu wsparcia produkcji energii elektrycznej z węgla krajowego, energii odnawialnej i Kogeneracji, by wspierać rynku energii elektrycznej.

Taryfa dla usług systemowych, to koszty związane z regulacją systemu zasilania, które są potrzebne, aby utrzymać stabilność i niezawodność systemu jako całości a nie tylko wybranych elementów.

Cena samej energii elektrycznej można być wyrażona na wiele sposobów, nie ma jednolitego sposobu jej ustalania. To ile płacimy, zależy od taryfy, czyli ilości energii zużywanej w ciągu dnia lub w nocy. 

Jak to możliwe, że każdy sprzedawca oferuje inną cenę za tę samą energię?


Czasy, kiedy zakupu energii elektrycznej lub gazu był możliwy tylko od jednego dostawcy minęły. Produkcja energii, dziś zapewnia szereg przedmiotów energia jądrowa, energia wodna, węgiel, gaz, energia wodna, wiatrowa i słoneczna. Dlatego też pojawiająca się energia na rynku ma różne ceny. Każdy sprzedawca, który dokonuje zakupu energii na rynku, gdzie istnieje konkurencja i ceny energii są ustalane w drodze porozumienia stron, czyli tzw. Liberalizacji rynku energii. Oczywiście jest to wielka korzyść dla konsumenta końcowego, który może następnie wybrać najniższą ofertę dla energii elektrycznej lub gazu. 

Dlaczego przesył i dystrybucja energii wszędzie w tej samej cenie?

Dla gospodarstw domowych i firm, aby transportować energię należy utrzymać w dobrym stanie przewody elektryczne. To z tego powodu, że kable i słupy nie mogą zostać podzielona wśród kilku jednostek. W związku z tym, ich utrzymanie i zarządzanie może być zapewnione jedynie przez jeden podmiot na danym terytorium. Budowa i utrzymanie linii elektrycznych lub gazowych prawdopodobnie pozostanie na zawsze w gestii rynku monopolistycznego. Ceny przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, ustala Urząd Regulacji Energetyki przy udziale dystrybutorów, gdyby oni sami mogli by decydować o cenach, doszłoby do narzucani cen na danym terenie, bo niemożliwe byłoby przejście z dystrybutora do dystrybutora, nie powiększałoby się grono klientów, nie było by więc mowy o konkurencji. 

Nie bój się zmiany sprzedawcy


Jeśli zdecydujesz się zmienić dostawcę energii elektrycznej lub gazu jakość dostaw nie ulegnie zmianie. Prawo gwarantuje dostawę energii elektrycznej i gazu o tej samej stabilności i jakości wymaganej do zapewnienia przez każdego dostawcę. Nawet w najgorszym przypadku, jeśli przez przypadek jeden z wykonawców opuścili rynek, prawo gwarantuje klientom ciągłość dostaw energii elektrycznej i gazu przez tak zwanych dostawców z urzędu.

Popularne posty