Kredyt kredytowi nie równy

Odwrócona hipoteka, wiele kontrowersji rodzi ten produkt finansowy. Według mnie nie ma się tu czym zachwycać. Niby wszystko jest regulowane prawnie, ale nie do końca mi pasuje. Skoro zastawiam nieruchomość wartą 300 tysięcy złotych to ile muszę,  żyć  by te pieniądze zostały mi w całości wypłacone. Kredyt odwrócony dostępny jest dla osób w każdym wieku chodź  głównie dla osób do 62 roku życia.  
Warto też przy tej okazji zapoznać się z pojęciem dożywocia, funkcjonującym w kodeksie cywilnym „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym” (art. 908 par. 1 KC). 

Nie słyszałam by ktoś z tego korzystał, a jeśli już to raczej negatywne kwestie. W Polsce starsi liczą a pomoc rodziny, obowiązkiem dzieci jest zająć się rodzicami, mogą a nawet liczą na objecie dobytku.
Przed zakupem nieruchomości trzeba się  ustrzec przed kupnem mieszkania, w którym mieszka dożywotnik. Sprawdzenie księgi wieczystej na pewno będzie niezbędną czynnością przed nabyciem nieruchomości gdyż taka umowa wpisywana jest w związku z zawarciem umowy dożywocia. Praktyka pokazuje, że rzadko są zawierane umowy o dożywocie (o takiej nazwie). Bardzo często nazwą umowy jest „umowa darowizny” (i na te należy zwrócić uwagę czy nie są powiązane z dożywociem), w których jednym z punktów jest ustanowienie dożywocia, które wcale nie musi być wpisane do księgi wieczystej, a i tak przysługuje dożywotnikowi. Poza tym ustawa mówi o przeniesieniu własności nieruchomości, więc dożywotnik może przenieść własność jakiegoś gruntu w zamian za możliwość zamieszkania w domu osoby, na którą przeniósł tę własność i już tego nie zobaczymy w księdze wieczystej nieruchomości. 

Popularne posty