Stres nie pomoże w oszczędzaniu

Jeśli jest coś co skutecznie odwraca twoją uwagę od skupienia się na tym co ważne, warto pomyśleć nad zmianami. Respondenci w większych krajów świata powiedzieli co leży im na duszy, podając najczęstsze przyczyny stresu. Tym co wywołuje u nas największy stres są pieniądze.


Pieniądz rządzi światem


Polacy aż w 37 proc. deklarują, że pogoń za pieniędzmi jest najbardziej stresogenny czynnikiem. Prawie jedna trzecia badanych deklaruje , że presja jaką odczuwają w pracy jest przyczyną pojawiania się leku, depresji czy nadmiaru stresu. Oczywiście osiąganie lepszych wyników w pracy to także brak snu do, której przyznaje się aż 23 proc. badanych. Nie wypełnianie swoich domowych obowiązków to kolejne przyczyny sytuacji stresowych. 


Najmniej stresują się….


Obywatele krajów takich jak Japonia, Niemcy, Holandia czy Hongkong oraz Turcja i Argentyna stresują się z innych powodów. Mniej niż 10 proc. zapytanych wskazuje stresogenne czynniki związane z pracą i pieniędzmi jako główna przyczyna sowich załamań i niepowodzeń. Dlaczego w tych krajach stresują się mniej? Odpowiedź może kryć się w kulturze danego kraju, w Japonii narzekanie na pracę uważa się za wadę, zaś Niemcy nie chcą przyznać się, że odnotowują porażki na polu zawodowym. 


Inne powody stresu


Młodzi ludzie w wieku do 40 lat, którzy chcą i są aktywni na rynku pracy, na pierwszym planie stawiają realizację zawodową. Starsze osoby, które nie są czynnie zawodowo wykazali inne czynniki powodujące u nich stres. Najwięcej osób wskazywało na troskę o swoje zdrowie swoich najbliższych. Niepokój był tym większy jeśli ich rodzina i znajomi przebywali na emigracji, wówczas obawa o taki terrorystyczne wzrastała. Inni wskazywali choroby, brak opieki medycznej, brak perspektyw czy ogólną troskę o rodzinę. 

Popularne posty