Uzbierałam trochę, co zrobić?

Znacie przypowieść z Pisma o tym, że talenty trzeba pomnażać, można oczywiście odczytywać to w dwojaki sposób. Talent czyli nasze wrodzone zdolności jak i pieniądze, kiedyś talent był walutą. Pomnażanie pieniędzy ale jak to zrobić? Czy warto, i komu zaufać, nie ma wszak idealnych finansistów, nikt nie zna wszystkich ofert bankowych i nie jest w stanie wyliczyć mi zysków. Dbanie o pieniądze to sztuka, której trzeba się uczyć. 

Lokata w banku byłaby wyjściem najlepszym, jednak należy pilnować daty jej zakończenia. Co można zyskać na lokacie, to każdy chyba wie, odsetki. Ich wysokość zależy od procentu na jaki dana lokata jest założona. Banki co pewien okres czasu formułują nową ofertę. Jeśli idzie o bank, w którym trzymamy pieniądze to powiadomi on nas o swoich nowych produktach. 

Okazuje się, że w ostatnich latach zyskami głównie owocowały lokaty, to narzędzie było też częściej wykorzystywane przez oszczędzających. Na rocznej lokacie można było zarobić 3,4 proc. i jest to zysk już po uwzględnieniu podatku. Zarobek na tym poziome można było odnotować gdy założyć lokatę na 2,6 proc. jedynie na rok. W zarobkach pomogła deflacja, gdyby lokatę tę przedłużyć na kolejny rok i na tych samych zasadach faktyczny przyrost oszczędności wynosiłby jedynie 1 proc. 

Osoby, które mają wiele gotówki w portfelu narażają się nie tylko na ich kradzież ale także na wydanie większych kwot niż to w rzeczywistości jest potrzebne. Zasadą jest, że nosimy tle gotówki ile faktycznie potrzebujemy reszta przechowywana jest na rachunku czy oprocentowanej lokacie. Wybierając bank nauczymy się podstawowych pojęć, Kwota gwarantowana zawsze jest obliczona od środków jakie jednak osoba posiada w danym banku, jeśli mamy kilka lokat czy lokaty i konto środki ulegają zsumowaniu. Całość wypłat jakie gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny to 100 000 tysięcy euro. Warto posiadać rachunki dwuosobowe, w takim przypadku to każdemu przysługuje prawo do gwarancji. 

Rentierem może zostać każdy, kto zdecyduje się na lokatę przy, której odsetki nie trafiają na konto

Popularne posty