Koszty energii i ich optymalizacja

W oszczędzaniu na energii nie chodzi o próby i podejmowanie nowych działań, tylko o systematyczność i dobry plan. Poza tradycyjnymi sposobami zmniejszenia rachunku za energię poprzez wymianę urządzeń czy oświetlenia możemy jeszcze skorzystać z procesu zmiany dostawcy energii. W Polsce mamy ponad 14 milionów odbiorców prądu jeśli chodzi o odbiorców taryfy domowych, niewiele bo 160 tysięcy dokonało zmiany sprzedawcy. 

Pomimo, że z uprawnienia tego można skorzystać już od 2007 roku to niewiele gospodarstw się na to decyduje, dlaczego? Nie ufamy, że zmiana może przynieść jakieś korzyści. Dlaczego tak jest skoro zmieniamy operatorów telefonii komórkowej licząc na oszczędności nowe pakiety, telefony jednym słowem na zyski to dlaczego nie zmienić dostawcy energii. 

Oglądam badani jakie przeprowadzają sprzedawcy energii jak okazuje się, mało z nas wie jak dokonać zmiany. Lwia część osób będących konsumentami energii nie wiem jak nazywa się jego obecny dostawca prądu. Szczegółowe badania nie wprowadzają nic nowego, bo tylko zainteresowani, ci co przeprowadzali zmianę sprzedawcy energii jak i ci co pracują w tym biznesie rozróżniają sprzedawcę operatora systemu dystrybucyjnego potocznie zwanego dystrybutorem. Ten podmiot będzie świadczył nam usługi przesyłu gdyż jest monopolistą na swoim terenie. 

Skoro mamy dwa podmioty to oba chcą zarobić, oba nie prowadzą działalności darmowej więc wszystko obije się na odbiorcy końcowym. Za prąd płacimy tyle ile wykorzystamy, jednak czy wszystko? Dużo popranej energii duży rachunek, wysoka cena za energię to także duży rachunek, gdyż sumą jest iloczyn tych danych. Do tego wszystkiego dochodzi opłata za czynności jaki wykonuje na naszą rzecz sprzedawca, zwana opłatą handlową. W obecnych oferta sprzedawcy rezygnują z jej pobierania by przyciągnąć jak najwięcej klientów niską ceną kwh.

Co z pieniędzmi dla dystrybutora? Za swoje usługi naliczy nam opłatę abonamentową, nie wielką ale zawsze, uzależniona ona jest od cyklu rozliczeniowego, płacimy raz na miesiąc, dwa czy pół roku. Kolejna opłata to składnik zmienny uzależniony od ilości pobranego prądu i składni stały, oraz opłata przejściowa, która naliczana jest na mocy ustawy o konkurencji. Składnik opłaty jakościowej, za korzystanie z państwowych sieci energetycznych.

Wniosek, skoro opłat jest tak dużo to jak ma być tanio. Sama ich ilość sprawia, że zajmują prawie jedną trzecią całości rachunku. Od tych opłat nie uciekniemy, nie ma takiej mocy by zostały zmniejszone, wręcz przeciwnie, stan naszych sieci jest nie do zaakceptowania. Modernizacja i tworzenie nowych kosztuje i dlatego my odbiorcy ponosimy koszty tych działań. 

Na ten moment uświadamianie konsumentów energii by oszczędzali ją, dbali o swoje sprzęty to jedyna droga do oszczędności no i pozostaje jeszcze zmiana sprzedawcy.

Popularne posty